Kalendarium

2018-04-24 Kompetenspanel -Uppsala
2018-04-25 Kompetenspanel -Uppsala
2018-04-26 BIO-PUB den 26 April, 2018Uppsala
2018-05-02 Kompetenspanel CFA -Uppsala
2018-05-09 Kompetenspanel CFA -Uppsala
2018-05-16 Urval -16 majUppsala
2018-05-16 Kompetenspanel CFA -Uppsala
2018-06-05 Nätverkslunch 5 juniUppsala
2018-09-06 Nätverkslunch 6 septemberUppsala

Våra finansiärer och huvudpartner