Mötesplatser

 

”Att vi träffas hos varandra i olika aktiviteter tror jag stärker tanken om nätverkande och relationsskapande – vi gör som vi säger”

Johan Dahlberg, PwC

Kalendarium

2016-05-02 Connects frukostStockholm
2016-05-03 InvesterarträffStockholm
2016-05-03 Språngbräda i LuleåLuleå
2016-05-03 InvesteringsmöteStockholm

Våra finansiärer och huvudpartner