Connect är en ideell organisation som sammanför kompetens, kapital och nätverk med syftet att stötta regionens företag i deras utveckling. Genom våra beprövade tillväxtprogram får både små och stora företag genomlysning av sin verksamhet och tillgång till kompetens, struktur, mentorskap, kontakter, och kapital. 

 

 

 

Vad säger investeraren?

”Min investeringsfilosofi grundar sig minst lika mycket i förståelse av vad som driver entreprenörerna som den produkt de vill ta till marknaden.”

Magnus Ståhlberg, Amplira
Investerare i Västsverige

Vad säger entreprenören?

”Det stödet vi får av Connect i vår tillväxtresa är enormt viktigt. Våra ambitioner är höga och för att nå dessa höga ambitioner behöver vi stöd.”

Patrik Kekonius, Coegi AB


Våra finansiärer och huvudpartner