Connect Sverige · Event · Connects Investerarutbildning Q4

Connects Investerarutbildning Q4

Man gör fler lyckade investeringar med rätt kompetens. Och kompetensen får du genom vår investerarutbildning.

Connects Investerarutbildning hösten 2021 (fullbokad)

– Fler lyckade investeringar med rätt kompetens

Ny omgång startar under Q1 2022. Säkra din plats här


I rollen som investerare krävs det idag inte bara tillgång till kapital. Alla branscher är under ständig utveckling och för att förbättra både dina chanser att få ta del av tillväxtföretagens framgång samt möjligheterna att få saminvestera med andra erfarna investerare, behöver du hålla dig uppdaterad och informerad – och vår investerarutbildning gör dig till en ännu bättre investerare och samarbets­partner.

Connects investerarutbildning ger dig rätt kompetens och förutsättningar för att investera i onoterade tillväxtbolag. Utbildningen är även till för dig som redan är investerare men som vill lära dig mer och uppdatera dina kunskaper. Vi ger dig verktyg och kunskap för att bli en bättre investerare och samarbetspartner så att du kan göra fler lyckade investeringar.

Den senaste omgången av utbildningen fick 5,63 av 6 i betyg så vi kan garantera dig en utbildning med riktigt hög nivå där vi lämnar med bra verktyg och en överblick som gör dig redo att börja investera.

En erfaren kursledare och likasinnade deltagare ger dig de bästa förutsättningarna för att dela kunskap och erfarenheter. Efter utbildningen är du redo att investera och får möjlighet att träffa spännande kapitalsökande bolag genom Connects nätverk.

Vill du veta mer om investerarnätverket, kanske genom att prova på att delta på en investerarträff, hör av dig till


André Johansson.​


Om utbildningen

Utbildningen genomförs under tre halvdagar.

Datum: 9, 16 och 30 november


Om kursledaren

Kursledare Stefan Lindholm driver bl.a. ett företag inriktat mot förvärvsfinansiering och företagstransaktioner. Stefan har lång erfarenhet som investment manager med fokus på expansion av teknikbolag. Stefan har bland annat arbetat som investeringsansvarig för Industrifonden i västra Sverige och som Investment Director på Eqvitec Partners. Stefan tar med sig sina många års erfarenhet av stora investeringar, chefspositio­ner och styrelsearbete till Connects investerarutbldning.

Urval av innehåll

Investeringsprocessens förlopp, Riskanalys/riskhantering, Syndikering, Due Diligence, Skarpt case/pitch från bolag, Att bygga ett dealflow, Roller och ansvar, Styrelsearbete, Exit & Utvärdering av skarpt case.

Kursupplägg

Del 1: Introduktion med fokus mot begrepp, värdering & strategier

9 november kl 12:00 – 17:00 (inklusive gemensam lunch)


Del 2: Juridik, värdering, exit & ett skarpt case presenteras

16 november kl 12 – 17 (inklusive gemensam lunch)

Värd: Mannheimer Swartling


Del 3: Skattejuridik, redovisning av grupparbete/Investerings PM + en av Connects affärsänglar delar med sig av sin investeringsstrategi

30 november kl 13 – 18:30 (inklusive gemensam AW)


Kostnad

Connect-medlem 6 500kr

Icke-medlem 8 500kr. Läs mer om medlemskap här.

Avanmälan senare än 14 dagar debiteras med 100%.


Vill du veta mer om vad det innebär att vara med i Connects affärsängelnätverk? Klicka här för att läsa mer på vår webbplats

Frågor besvaras bäst av André Johansson, 0708-29 87 21 / andre.johansson@connectsverige.se

Datum

09 nov

Tid

13:00 - 18:00

Region

Syd

Plats

MALMÖ

Typ

Investeringsmöte

Värd

Våra partners