Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Anva Titech System AB

Perspektivgenomlysning Anva Titech System AB

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet: Ekonomistyrning – Controlling, Lean/daglig styrning, Vad ska vi mäta – vad ska vi pulsa, förbättringsarbete, B2B – projektförsäljning samt driva en ”kulturresa”.

Om Anva Titech System AB

AnVa Titech System är en traditionell mekanisk verkstad med lång historia i såväl väggar som i personal. Minnen finns från en kraftig expansion och framgång, följt av konkurs och kompetensflykt. Konkursboet förvärvades av Binar-koncernen som påverkade företagets strategi i en riktning från systemleverantör till komponenttillverkare. År 2016 köptes bolaget av AnVa Industries med säte i Västerås, med en långsiktighet i sitt ägande vilket skänker organisationen en trygghet.

AnVa Titech System AB finns i Tidaholm och har dryga 50 medarbetare. Omsättningen ligger på stabila 70MSEK år över år, men lönsamheten är inte på rätt nivå.

Kunderna finns inom försvars- och tillverkningsindustrin och AnVa Titech System AB erbjuder en mycket kvalificerad småserietillverkning och utvecklar successivt förmågan till att leverera automationsutrustningar. Kompetensen inom svetsning är avgörande och den styrker företaget med flera certifikat.

AnVa Titech System AB behöver komma till ett läge med stabila, lönsamma affärer och med medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.

Läs mer på deras hemsida

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet

  • Ekonomistyrning – Controlling
  • Lean/daglig styrning. Vad ska vi mäta – vad ska vi pulsa, driva förbättringsarbete
  • B2B – projektförsäljning
  • Driva en ”kulturresa”, från att bli ledd till att bli en medarbetare

Sista anmälningsdag är 26 feb.

Datum

16 mar

Tid

13:00 - 15:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners