Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning med Gycom AB

Perspektivgenomlysning med Gycom AB

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet: Paketering och marknadsföring av tjänster, Sälj- och kanal-strategi, Erfarenhet av projektstyrning med lönsamhetsfokus, Affärsutveckling inom tjänsteutveckling, Erfarenhet i att nå tillväxt och samtidigt ställa om affärsmodell

Om Gycom AB

Gycom har en lång historia som sträcker sig över 100 år där verksamheten har kretsat kring en stark agenturverksamhet av elkomponenter med försäljning till nordiska elgrossister och installatörer. Flertalet av de större agenturer har, av olika anledningar, försvunnit under den senaste 10 års perioden vilket gjort att dagens kvarvarande produkterbjudande är spretigt och brett. Vid sidan av agenturverksamheten har det funnits en stor teknisk kompetens inom industriell automation.
2020 tog Gycom fram en ny strategi där fokus ligger på automationslösningar och att vara en aktiv del av energiomställningen. Detta tillsammans med att fortsätta att sälja utvalda elkomponenter som ett komplement till den mer projektstyrda lösningsförsäljningen.
Sedan 2020 har följande större förändringar genomförts:

 • Centrallager har avvecklats och ersatts av TPL-lösning
 • Omställning av organisation med fokus på lösningsförsäljning och automation
 • Ny visuell identitet och kommunikationsplattform
 • Nya processer för nykundsbearbetning
 • Gycom officiell automationspartner till Eaton i Sverige
 • Vunnit deras största projekt hittills inom automation

Dagens omsättning är fördelad på 60% automationslösningar och 40% elkomponenter.
Framöver är målet att elkomponenter skall minska i omsättning och utgöra 25% av deras totala omsättning.
I processen med Connect Väst har följande utmaningar utkristalliserats:
Hur ska en strategi och affärsplan se ut för att driva på ovan omställning?
Hur behåller de lönsamheten under omställningen?

Läs mer på deras hemsida

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet

 • Paketering och marknadsföring av tjänster
 • Sälj- och kanal-strategi
 • Erfarenhet av projektstyrning med lönsamhetsfokus
 • Affärsutveckling inom tjänsteutveckling, gärna med branscherfarenhet
 • Erfarenhet i att nå tillväxt och samtidigt ställa om affärsmodell

Sista anmälningsdag är 16 februari.

Datum

01 mar

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners