Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Team Verkstad Sverige AB

Perspektivgenomlysning Team Verkstad Sverige AB

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet; Organisationsutveckling, Värdeflödesarbete/Lean production, Kundvård.

Team Verkstad Sverige AB

Team Verkstad i Göteborg är ett helägt dotterbolag till Vy Buss AB. Verksamheten finns på tre orter. Bolaget bedriver förebyggande underhåll, reparationer samt reservdelsförsäljning gentemot bussentreprenörer och lastbilsåkerier för alla olika märken på marknaden.

En stor del av verksamheten har, fram tills nu, bestått av tjänster som sålts till bolag inom koncernen då de bolagen bedriver linjetrafik i både upphandlad och kommersiell egen regi. Vid sidan av tjänsterna inom den egna koncernen så har erbjudandet mot andra kunder utvecklats successivt under åren.

Det arbetar totalt 46 anställda i verksamheten, varav 8 tjänstemän/arbetsledare, 5 medarbetare inom lager och kundmottagning samt 28 mekaniker och 5 skadereparatörer.

Under 2022 omsatte verksamheten drygt 80 MSEK. Nu är det dags för nästa stora steg i vår utveckling.

Läs mer på deras hemsida

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet

  • Organisationsutveckling
    • Förändringsledarskap
    • Inre effektivitet
    • Attraktiv arbetsgivare
  • Värdeflödesarbete/Lean production- Utveckla en enkel metod för mätning och få ut kunskapen om flöden i verksamheten.
  • Kundvård – Hur ta hand om kunder utifrån ett proaktivt förhållningsätt.

Sista anmälningsdag är 15 mars.

Datum

28 mar

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners