Connect Sverige · Innan nästa runda

Vägen till nästa kapitalrunda

Evolve är tillväxtprogrammet för dig som tagit in kapital och på ett smart sätt vill göra dig och ditt bolag redo för nästa runda.

Anmäl intresse

Vad är Evolve?

Evolve är tillväxtprogrammet designat för att ta bolag från en kapitalrunda till nästa. Programmet inleds när ett företag har fått in kapital och ger strategisk rådgivning kring hur man på bästa sätt bör investera i sin tillväxt.

Vi samlar ett team av experter runt dig som entreprenör för att identifiera – och få stöttning i att utföra – de aktiviteter som tydligt ökar bolagets värde och säkerställer att ni når era tillväxtmål inför nästa runda.

För 54 000 kr får du:

 • Kontakter som bidrar med relevant kunskap & nätverk
 • Nya insikter, kunskaper & perspektiv
 • Ett tydligt HUR ska vi göra för att nå milstolpar
 • Tydligare gemensamma mål
 • En samsyn på viktiga saker att göra/inte göra
 • Tid att reflektera strukturerat tillsammans
 • Bollplank för er strategiska utveckling
 • Rapporter som gör ert företag mer investeringsbart

Varför Evolve?

Att delta i Evolve är en unik möjlighet för entreprenörer som redan tagit in kapital och nu vill realisera alla mål man satt samtidigt som ni arbetar mot nästa kapitalrunda.

Evolve finns till för att ledsaga er mot nästa stora mål. Genom coachning av ämnesexperter, workshops, kompetenspaneler och ständig uppföljning kan Evolve hjälpa er att hitta rätt arbetssätt både nu och i framtiden.

Bli mer attraktiv

Idag har investerare ett större fokus på lönsamhet, inte enbart tillväxt.

Under programmet för vi en noggrann dialog om vilka externa kompetenser vi kan tillföra för att öka er lönsamma tillväxt – och göra er mer attraktiva inför nästa kapitalrunda.

Håll vad du lovat

Inför en kapitalrunda lovar man högt och brett.

Nu är det dags att realisera alla milstolpar och för att du kunna minska stressen, lyckas med bolagssatsningen och fortfarande sova gott om natten går vi igenom alla delar av den strategisk utveckling tillsammans med experter från nätverket.

Ta bättre beslut

Bra beslut leder till bra handlingar, vilket leder till större framgång.

Genom att bli coachad av våra experter får du en bredare kunskap om företagandet och det blir lättare att ta rätt beslut löpande som för bolaget i rätt riktning. Du skapar en ekonomisk trygghet, en attraktiv arbetsplats och bygger ett bolag som klarar av att växa.

För vem?

I programmet deltar bolagets grundare eller VD tillsammans med ett utvalt team (bestående av t.ex. investerare, styrelsemedlemmar eller annan chef) som ska arbeta med er strategiska utveckling.

För att delta behöver ni:

 • Ha externa investerare i bolaget.
 • Vilja få ett professionellt stöd för att nå uppsatta mål
 • Ha fokus på strategier som ökar bolagets värde
 • Vara minst 2 personer som deltar i hela programmet
 • Ha mandat att genomföra strategiska förändringar

Vilka har gått Evolve?

En rad olika bolag har gått Evolve efter att ha tagit in externt ägarkapital för att boosta sin tillväxt och realisera sina mål, och du ser ett urval av dessa här.

Resan som passar alla

Kapitalanskaffningsprocessen och hur man efter den säkrar bolagets utveckling och tillväxt ser relativt lika ut mellan bolag och branscher. Vi på Connect har jobbat med tusentals tillväxtbolag i alla storlekar och inriktningar i över 20 år och vet vilka pusselbitar som är viktiga för att göra tillväxtresan. Evolve är speciellt utformad för denna avgörande fas och vi anpassar detaljerna efter just era behov och ert bolags unika egenskaper.

 

Upplägg & innehåll

Så hur fungerar egentligen Evolve?

Det är en process bestående av 8 steg med möjlighet till fortsatt stöd när det väl är dags att ta in kapital igen. Vi på Connect är med från start till slut, och under resans gång får ni proffscoaching, workshops, kompetenspaneler med experter och mycket mer.

 

Nulägesanalys

15 min digitalt

Ni börjar resan med att skapa en nulägesanalys där ni berättar var ni befinner er, vilka mål ni vill uppnå och vad ni hoppas få ut av samarbetet. Nulägesanalysen görs online och du landar i en självskattning som ger viktiga input om nuläge och önskat läge.

Nästa: Steg 2. Uppstartsmöte

Uppstart

1 timma digitalt

Vi går tillsammans igenom er nulägesanalys och ser över vilka förutsättningar ni har, och hur ni enklast kan börja jobba för att uppnå nästa kapitalrunda. Vi identifierar vilka de viktigaste satsningarna är för att nå uppsatta mål – de som ska ta er till nästa kapitalrunda på bästa sätt.

Nästa: Steg 3. Genomgång med expertpanel

Expertpanelen resonerar om hur ni når era viktigaste mål

1 timma digitalt

Med hjälp av investerare och spetskompetenser i vårt nätverk analyserar vi ert nuläge och definierar vilka satsningar som är viktigast för att ta er till nästa kapitalrunda. Vi sätter upp hållbara och rimliga mål tillsammans med investerare och intressenter för ert företag.

Nästa: Steg 4. Förberedelser av workshops

Förberedelser av workshops

1 timma digitalt

Här samlas alla partner i ett gemensamt möte, bolaget presenterar sina behov och partner ställer frågor. En röd tråd skapas för den gemensamma resan och vi förbereder workshops baserat på hur er resa ser ut.

Nästa: Steg 5. Workshops

Genomförande & uppföljning av workshops

3 + 1 timma fysiskt eller digitalt

Varje workshop genomförs och följs upp i digitala möten med fokus på genomförande av era mål. Vi lägger stort fokus på reflektioner, nya strategier, och konkreta aktiviteter att genomföra i närtid för uppnå satta mål.

Nästa: Steg 6. Kompetenspanel

Kompetenspanel

2 timmar digital paneldialog

Till det här mötet bjuder vi in handplockade experter som analyserar er resa, ger er råd för hur ni ska arbeta och vad som krävs för att nå nästa mål och stänga nästa kapitalrunda.

Nästa: Steg 7. Uppföljning av Nulägesanalysen

Nulägesanalysen mäter ert resultat

Ni gör nu samma självskattning som vi startade med för att skapa en bild av var ni själva tror att ni befinner er i dagsläget. Det är så vi identifiera hur ni har utvecklats under programmet och får indikationer på vad som finns kvar att göra.

Nästa: Steg 8. Slutgenomgång

Slutgenomgång

1 timma digitalt

Vi går tillsammans igenom hela programmet och resultatet av er resa, sätter nya mål, samt identifierar när och hur Connect  kan hjälpa er vidare.

I Evolve har vi har fått värdefull kunskap bl.a om hur vi tar oss an en internationell marknad. 

Vi har värkt fram en kontentstrategi för våra olika intressenter och identifierat vilka resurser som behövs. Inte minst viktigt är hjälpen vi fått inför en ny investeringsrunda, saker att tänka på och vilka investerare vi vill ha.

Katarina Hedbeck

VD Tada Medical AB

För oss har Evolve gett oss en bra 360° genomgång av vår tillväxtplan, vi är redo att skala upp!

Vi har i flera workshops gått igenom viktiga områden för att kunna ta nästa steg ut i världen.  Den avslutande kompetenspanelen var fantastiskt bra och värdefull för oss på Tendium.

Hannes Dernehl

VD Tendium

Totalt sett står vi betydligt bättre rustade för vår fortsatta resa!

Evolve har varit en mycket nyttig resa som satt fingret på många viktiga punkter som vi nu kan jobba vidare med på ett effektivare sätt. Vi har också en bra bild av när vi ska ta tag i dom och vilka resurser som kommer krävas.

Per Brorson

VD Chgmap

Vilken påverkan på ett bolag har egentligen tankar och strategier kring Klimat?

Vi kunde en hel del om det här området men de insikter vi fick via Evlove hjälpte oss verkligen att vässa både produkt och bolag. Ligger du inte i framkant här kommer ditt bolag inte vara relevant i en väldigt snar framtid.

Fabian Grapengiesser

VD StockRepublic

Nästa entreprenör

Jag vill anmäla mig!

För att delta i Evolve är dessa faktorer viktiga för att ge er förutsättningar att skapa hållbara resultat:

 • Ni har tagit in externt kapital i företaget
 • Ni vill få professionellt stöd för att säkerställa er tillväxtplan
 • Ni är minst 2 personer som deltar i hela programmet

Frågor eller funderingar?

Undrar du något? Naimul Abd, VD för Connect Öst, svarar mer än gärna på alla frågor. Du når honom på naimul.abd@connectsverige.se eller 0704-60 01 71.

Våra partners

Vi samarbetar med över 150 partners från hela Sverige. Här nedan ser du ett urval av dem.