Styrelsen

  • Anders Kuikka, ordförande – anders.kuikka@connectsverige.se
  • Johan Gunnars, ledamot
  • Mats Bergh, ledamot
  • Håkan Ohlsson, ledamot
  • Hans Ekelund, ledmot
  • Kristofer Klerfalk, ledamot

För kontakt med verksamhetsledare se Våra kontor.


Våra finansiärer och huvudpartner