Styrelsen

  • Gunnar Fernström, ordförande – gunnar.fernstrom@connectsverige.se
  • Lena Apler, ledamot
  • Catharina Grundström, ledamot
  • Håkan Ohlsson, ledamot
  • Hans Ekelund, ledmot
  • Deniz Yildirim, ledamot
  • Michael Edquist, ledamot

För kontakt med verksamhetsledare se Våra kontor.


Våra finansiärer och huvudpartner