Mötesplatser

 

”Att vi träffas hos varandra i olika aktiviteter tror jag stärker tanken om nätverkande och relationsskapande – vi gör som vi säger”

Johan Dahlberg, PwC


Våra finansiärer och huvudpartner