En arena för svensk miljöteknik


Connect Green är en långsiktig nationell satsning tillsammans med Energimyndigheten som syftar till att främja svensk miljöteknik.

Målsättningen är att skapa en stark, naturlig och kontinuerlig arena, där gröna entreprenörer och investerare med intresse för miljöteknik kan mötas. Satsningen syftar också till att göra alla parter, både entreprenörer och investerare, väl förberedda inför dessa möten. Rekrytering och utbildning av investerare, affärsutveckling av bolag samt olika fördjupningsaktiviteter är några av insatserna.

107_bolag_deltog    68_presenterade

Connect Green vänder sig till de entreprenörer som lämnat forskningsstadiet och nu söker kapital för att kommersialisera sina idéer.

Connect Green Day anordnas regelbundet på flera platser i landet. Här varvas intressanta talare med paneldiskussioner. Företag får möjlighet att presentera sin affärsidé för investerare och övrig publik och det finns gott om utrymme för möten..

Vad säger företagen

Joakim_Bystrom_AbsoliconAbsolicon tillverkar koncentrerade solfångare. Bolaget har en unik teknik, grundad på 20 år av forskning. Då man tagit många stora ordrar har man nyligen flyttat till större lokaler. Den senaste nyemissionen övertecknades.

”Utan Connect och Energimyndigheten skulle Absolicon inte kommit igång. Connect var till stor hjälp för att utveckla affärskonceptet”.

Joakim Byström
VD / Absolicon

Mikael_Ostling_IsotimberIsotimber är ett företag som bygger hus med en innovativ teknik som gör det mäjligt att skapa isolerande och bärande väggar bestående av endast trä och luft.

”Connect Green var bra eftersom vi fick fina kontakter och bra träffar med Energimyndigheten och andra investerare. Det har bidragit till att vi vid Isotimber kommit långt i vår nuvarande nyemission och att vi är bättre färberedda infär möten med nya investerare.”

Mikael Östling
VD / Isotimber

Kunniga investerare

I en undersökning som genomfördes 2013 sade nöra 70% av Connects investerare att de var intresserade av miljöteknik. Många uttryckte även ett behov av kompetensutveckling på temat ”Hur man investerar i svenska miljöteknikföretag”. Connect Greens erbjudande mot investerare har tagit fasta på detta.

69_procent_intresseradeInvesterare knutna till Connect Green tar plats i Connects investerarnätverk. Detta är Sveriges största, med drygt 450 investerare. Genom nätverket får de möta kvalitetssäkrade miljöteknikbolag som har genomgått Connects processer. De får också möjlighet till utbildning och ett attraktivt utbud av mötesplatser för fler affärer.

Engagerat näringsliv

Connect Green bygger, liksom Connects övriga verksamhet, på ett tätt samarbete med näringslivet. Partnerföretag bidrar med kunskap och resurser och hjälper på så sätt både enskilda entreprenörer och svensk miljöteknikindustri. I gengäld får de kontakter, egen kompetensutveckling och ett stärkt varumärke.

Välförberedda entreprenörer

Genom Connect Green får entreprenörer inom miljöteknik hjälp att förbereda sig inför mötet med investerare, partner och kunder. Med Connects hjälp utvecklas bolagets affärsstrategi och affärsplanen förbättras. Stöd och coachning ges av experter ur Connects nätverk. Här finns bland annat riskkapitalaktörer, affärs- och patentjurister, marknads- och managementkonsulter och ledare från framgångsrika entreprenörsföretag. Många företag får under arbetets gång också presentera sin affärsidé för relevanta investerare.

EM_delfinansiering

Läs mer om syfte och målsättning med Connect Green här.

För mer information kontakta Magnus Ingevall, VD Connect Sverige Region Öst
magnus.ingevall@connectsverige.se

Connect Green Folder Connect Green Folder

Läs mer om Connect Green nära dig.

 


Våra finansiärer och huvudpartner