Entreprenörer

Du har ambitionen och förmågan att växa men vill nå dina mål snabbare och accelerera din tillväxt, då kan Connect vara ett bra stöd på vägen! Våra tillväxtprogram erbjuder nya affärsmöjligheter och värdefulla kontakter som ger nya insikter och råd för din tillväxt. 

Verkliga och varaktiga resultat

Vi erbjuder dig som entreprenör en strategisk genomlysning av affären och strukturerad återkoppling från ett relevant, objektivt och professionellt nätverk från näringslivet. Detta säkerställer och förkortar vägen till verkliga och varaktiga resultat.

Peter Röing

”Connects support har verkligen hjälpt Lexi, b.la. genom att vara ett stöd och från grunden inleda möten med önskvärda investerare. Vi erhöll inte bara önskat kapital utan ägarna har aktivt bidragit med kunskap och det är kanske det mest värdefulla.”

Peter Röing, VD Lexi Consulting AB

 

 

Bolag som deltagit i Språngbrädan under 2019

 


Våra finansiärer och huvudpartner