Investerare

Vi arbetar aktivt för att utveckla vårt nationella investerarnätverk. Nätverket i Sverige är landets största med cirka 450 investerare, varav ett hundratal investerare i Region Öst. Oavsett om du redan är investerare eller vill bli så kan Connect hjälpa dig att öka din kunskap, hitta personer att investera tillsammans med och komma i kontakt med intressanta och genomlysta bolag.

Kommande aktiviteter för investerarnätverket

För tillfället har vi inga kommande aktiviteter att visa här.

Peter Röing”Connects support har verkligen hjälpt Lexi, b.la. genom att vara ett stöd och från grunden inleda möten med önskvärda investerare. Vi erhöll inte bara önskat kapital utan ägarna har aktivt bidragit med kunskap och det är kanske det mest värdefulla.”

Peter Röing, VD Lexi Consulting AB

 

“Connect är en fantastiskt mötesplats för entreprenörer, investerare och partners, där alla brinner för att utveckla företag och att få människor och organisationer att växa. Som partner i Connect har jag som investerare, coach och mentor träffat många inspirerande personer och företag och utökat mitt nätverk. Många spännande idéer, stark drivkraft och mycket engagemang gör det roligt att vara med och bidra till bolagens framgång.”

Cecilia Kragsterman


Våra finansiärer och huvudpartner