Partner

Ett partnerskap med Connect innebär en fantastisk möjlighet att förknippas med aktivt arbete för utveckling av företag, skapande av nya arbetstillfällen och innovationskraft. Som partner gör ni skillnad för näringslivet och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som ni själva får möjligheter till utveckling, nya affärer och nätverkande genom samarbetet.

Ett värdestyrt samarbete

Det finns många anledningar varför företag i alla branscher väljer att bli partner med Connect, man kan beskriva värdet  genom följande fyra perspektiv.

ra innovation och entreprenörskap

Som partner till Connect finns möjlighet att komma nära innovation och entreprenörskap, på ett enkelt sätt. Ni får tillgång till en plattform och konkreta verktyg för att arbeta med entreprenörskap så att ni kan säkerställa er innovationsförmåga och stimulera utveckling i ert företag.
Läs om de bolag vi hjälper… 

Kontakter och affärsmöjligheter

Genom Connects regionala och nationella nätverk ges ni möjlighet att utveckla nya samarbeten och affärskontakter. I mötesplatser och utbildningsprogram exponeras er kompetens för entreprenörer, investerare och tillväxtföretag som leder till nya relationer och affärsmöjligheter.

Läs mer om våra mötesplatser…

Engagemang och hållbara värden

Gör skillnad för näringslivet, Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Genom ert engagemang skapar vi tillsammans starka och hållbara företag som leder till fler arbetstillfällen, investeringar och nya innovationer.

Läs om våra tillväxtprocesser… 

Kompetensutveckling för framtiden

Ge era medarbetare spännande utmaningar och nya kontakter genom att bidra med kompetens till tillväxtföretag med olika utmaningar och samtidigt lära sig av övriga deltagare. Som partner får ni strategisk kompetensutveckling mot olika branscher och skapar samtidigt mervärde för era medarbetare. 

Läs om våra sammanhang för kompetensutveckling…

 

Samarbetet innebär ett aktivt deltagande i vårt nätverk, våra mötesplatser och tillväxtprocesser där ni får möta och hjälpa företagare, skapa egna affärsmöjligheter, samt får möjlighet att utveckla både medarbetarna och det egna kunderbjudandet. Genom ert engagemang skapar vi tillsammans starka och hållbara företag som leder till fler arbetstillfällen, investeringar och nya innovationer.

Befintliga partners från hela näringslivet

Vårt partnernätverk består av över 40 kompetenspartners, 80+ investeringspartners, samt nio huvud- och samarbetspartners som alla bidrar med kompetens, kunskap och engagemang. Det är tack vare och tillsammans med våra fantastiska partners som Connect gör skillnad i Sveriges näringsliv. Läs mer om våra partners.

 

 

 


Våra finansiärer och huvudpartner