Connects Tillväxtarena

Under en förmiddag ger vi entreprenörer, företagare, investerare och experter bättre möjligheter att mötas och utvecklas tillsammans. Du kommer väl nästa gång?

Format och innehåll

Connects Tillväxtarena ger möjlighet för dig att delta hela förmiddagen eller bara i delar som intresserar dig mest. Gott om tid för samtal och relationsskapande varvas med föredrag som inspirerar och gruppaktiviteter som fördjupar och skapar interaktion. En förmiddag kan t ex se ut så här: 


Våra finansiärer och huvudpartner