Connects Tillväxtforum i samverkan med kommuner

Etablerade företag med 10-50 anställda får för lite hjälp. Därför har vi skapat Tillväxtforum och affärsutvecklingsstöd för din tillväxt i samarbete med utvalda kommuner. Under en förmiddag ger vi etablerade tillväxtföretagare bättre möjligheter att utvecklas. Ny kunskap, strategisk vägledning och erfarenhetsutbyte med andra företagare är centralt i ett Tillväxtforum.

Dags att lyfta blicken?

Utmaningarna för etablerade företag som vill växa är många och skiljer sig från bolag i tidiga skeden. Strategiska vägval, att hantera konkurrensen om kunder och medarbetare och att organisera och resurssätta företaget för ökad lönsamhet och tillväxt är några exempel. Vi vill hjälpa dig att lyfta blicken genom att ge dig:

  • Kunskap från expertföreläsare
  • Insikter och inspiration kring företagets utmaningar
  • Erfarenhetsutbyte med andra företagare
  • Vägledning till effektivt stöd för att växa

Vem bör komma på Tillväxtforum

  • Du äger eller driver ett etablerat företag
  • Du vill ge tid och kraft för strategiska utmaningar
  • Företaget har mellan 5-50 anställda eller
  • företaget omsätter mer än 10 MSEK

 

 

Hur går ett Tillväxtforum till?

Formatet bygger i korthet på frukost, intressanta föredrag med efterföljande gruppmöte. Du är tillbaka på jobbet till lunch. Varje Tillväxtforum är unikt i sitt innehåll men mötesplatsen och möjligheten att inspireras av andra företagare är gemensam.

Inledande frukost för relationer mellan etablerade företag

Ta chansen att över en frukost, i lugn och ro, skapa nya relationer med andra etablerade företagare som kan bli framgångsrika tillsammans. Här träffas endast företagare. För rådgivare och konsulter inom affärsutveckling har vi andra mötesplatser.

ta_5_entre_535

Fortsättning med korta föredrag i olika ämnen

Vi samlar vassa föreläsare som kommer att ge dig värdefull kunskap i olika strategiska ämnen under 15 kärnfulla minuter vardera. Det är för din skull vi skapar våra aktiviteter. Kontakta oss gärna om ämnen som du vill se i kommande Tillväxtforum.

ta_2_inspiration_535

Avslutande Tillväxtworkshop för att identifiera tillväxtutmaningar

Det är i gruppdialog som verklig kompetensöverföring sker. Affärscoacher leder övningen kring långsiktiga utmaningar. Lärdomar från andra företagare ger dig större insikter och du skapar förståelse för vad som krävs för att övervinna tillväxtutmaningar. Övningen avslutas med en kort presentation av FöretagsAcceleratorn, ett behovsanpassat och kraftigt subventionerat affärsutvecklingsstöd från Connect som till stor del finansieras av näringslivet.

ta_7_grupp_535

Tidigare Tillväxtforum

Mars 2016 – Södertälje, November 2015 – Solna, November 2015 – Södertälje, September 2015 – Solna, September 2015 – Södertälje, November 2014 – Upplands Väsby, Maj 2014 – Nacka, Maj 2014 – Solna, April 2014 – Huddinge, Mars 2014 – Solna, Mars 2014 – Nacka, Mars 2014 – Upplands Väsby, Februari 2014 – Solna, Januari 2014 – Upplands Väsby, December 2013 – Solna, November 2013 – Nacka, November 2013 – Huddinge, Oktober 2013 – Solna, September 2013 – Nacka, Maj 2013 – Nacka.


Våra finansiärer och huvudpartner