Kalendarium

2019-08-19 Lansering Connect +Stockholm
2019-09-02 Connects frukostStockholm
2019-09-17 InvesterarutbildningStockholm
2019-09-24 Connects TillväxtarenaStockholm

Våra finansiärer och huvudpartner