Hur hanterar ni som företag oväntade utmaningar och den osäkerhet som råder? Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av utbredningen av Covid-19. Vi förstår vikten av att snabbt få en plan på plats. 

Proaktiv istället för reaktiv

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Vi vill med den samlade kompetens Connect och vårt nätverk har, erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras. 

Tillsammans med våra partners och resten av nätverket kan vi hjälpa er att gå stärkta ur denna period av osäkerhet. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Processen i Navigera och Parera

Connect har tagit fram en process för företag i behov av konkret stöd för att hantera utmaningarna i spåren av Covid-19. På 30 dagar tar vi fram en handlingsplan för att hantera nuläget. Ni får en taktisk coach som går igenom er verksamhet, feedback på era idéer i en taktisk workshop med ett flertal experter och därefter en advisory board som stöttar er i den tillfälliga omställning ni behöver göra. Stödet är kostnadsfritt.

  • Nulägesanalys: Hur påverkar Corona er och hur hanterar ni nuvarande situation?
  • SWOT: Upp med alla risker och möjligheter.
  • Riskanalys: Gradera och prioritera era risker.
  • Möjlighetsanalys: Vilka möjliga intäktsströmmar finns som har hög genomförbarhetsgrad samt kan göras med en kort startsträcka?
  • Scenarioplanering: Vad kan hända och vilka konsekvenser får det. Vilken väg tror vi på mest och vill följa?
  • Handlingsplan: Vi har fattat de beslut som behöver göras och har en plan framåt.
  • Stöd i genomförandet.

Vilka företag kan söka?

Stödet erbjuds till:

Etablerade företag där omsättningen minskat kraftigt pga. covid-19. Företaget skall ha årlig omsättning på minst 5 MSEK och drivit verksamheten på ett framgångsrikt sätt de senaste 1-2 åren.
Tillväxtbolag som pga av Covid-19 hamnat i ett läge där företagets expansionsplaner fördröjts.  Företagen skall omsätta minst 2 MSEK och ha potential att bli livskraftiga företag och på sikt omsätta 50 MSEK.

Resurssida för Navigera och Parera

Vi har samlat processens alla delar på en resurssida med tillhörande videoklipp som förklarar alla delar. Här finns även de dokument och resurser som hör till. Dessa är du som entreprenör varmt välkommen att ladda ner och använda om du inte vill ha stöd av Connect men ändå vill se över och analysera din verksamhet.

 


Våra finansiärer och huvudpartner