Hur hanterar ni som företag oväntade utmaningar och den osäkerhet som råder? Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av utbredningen av Covid-19. Vi förstår vikten av att snabbt få en plan på plats. 

Proaktiv istället för reaktiv

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Vi vill med den samlade kompetens Connect och vårt nätverk har, erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras. 

Tillsammans med våra partners och resten av nätverket kan vi hjälpa er att gå stärkta ur denna period av osäkerhet. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Processen i Navigera och Parera

Connect har tagit fram en process för företag som vill få stöd att hantera utmaningar skapade av Covid-19. Tillsammans med er coach tar ni fram en handlingsplan för att skapa önskad förändring.
Ni går igenom verksamheten, ni får feedback på era idéer och tillsammans väljer ni ut vilka expertroller ni önskar till en workshop (Kompetenspanel) där alla bidrar med sin expertkunskap för att stötta er att göra en hållbar förändring/omställning. Stödet är kostnadsfritt.

Alla deltagare startar med en Nulägesanalys och skapar en handlingsplan som beskriver de beslut som ni tar för att utvecklas lönsamt.

Andra verktyg/analyser som ni kan jobba med är t.ex.

  • SWOT-analys: Upp med alla risker och möjligheter.
  • Riskanalys: Gradera och prioritera era risker.
  • Möjlighetsanalys: Vilka möjliga intäktsströmmar finns som har hög genomförbarhetsgrad samt kan göras med en kort startsträcka?
  • Scenarioplanering: Vad kan hända och vilka konsekvenser får det. Vilken väg tror vi på mest och vill följa?

Vilka företag kan söka?

Stödet erbjuds till:

Etablerade företag där omsättningen minskat kraftigt pga. covid-19. Företaget skall ha årlig omsättning på minst 5 MSEK och drivit verksamheten på ett framgångsrikt sätt de senaste 1-2 åren.
Tillväxtbolag som pga av Covid-19 hamnat i ett läge där företagets expansionsplaner fördröjts.  Företagen skall omsätta minst 2 MSEK och ha potential att bli livskraftiga företag och på sikt omsätta 50 MSEK.

Resurssida för Navigera och Parera

Vi har samlat alla verktyg på en resurssida med tillhörande videoklipp som förklarar alla delar.
Dessa är möjliga att använda i ert program men absolut inte ett måste, se dem som inspiration och besluta tillsammans med er affärscoach vad som skapar mest värde.

 


Våra finansiärer och huvudpartner