Region Syd

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, Språngbrädan® Fokus Investering, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

68 % av pitchande bolag 2018 genomförde en nyemission. Medel 3,9 MSEK & median 3,2 MSEK.