Region Syd

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, Språngbrädan® Fokus Investering, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

56 % av pitchande bolag 2018 genomförde en nyemission. Medel 3,9 MSEK & median 3,2 MSEK.

Kalendarium

2019-08-14 Camp VenLandskrona - Ven
2019-09-18 TechBBQKøbenhavn
2019-10-08 SpeedpitchLund/ Malmö
2019-11-26 SpeedpitchLund/ Malmö

Våra finansiärer och huvudpartner