Region Syd

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, Språngbrädan® Fokus Investering, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

68 % av pitchande bolag 2018 genomförde en nyemission. Medel 3,9 MSEK & median 3,2 MSEK. Under perioden 2008 – 2017 genomfördes nyemissioner till ett värde av 2,2 miljarder bland Connects alumner.

Connect Sverige Region Syd har ett positivt Net Promoter Score om 74.


Våra finansiärer och huvudpartner