Region Syd

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, Språngbrädan® Fokus Investering, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

Våra processer ger resultat. Strax över 68% av bolag som pitchade 2018 genomförde en nyemission. Medelinvesteringen i bolagen vi jobbat med ligger på 3,9 MSEK och medianen på 3,2 MSEK, och under 2008-17 genomfördes nyemissionen till ett värde av 2,2 miljarder bland Connects alumner. Det kallar vi tillväxt på riktigt.

Vi är även stolta över ett NPS (Net Promoter Score) om 74 vilket vittnar om att många av de bolag och partner som jobbar med oss tycker att andra ska göra det också.


Våra finansiärer och huvudpartner