Entreprenörer

Du har ambitionen och förmågan att växa men vill nå dina mål snabbare och accelerera din tillväxt, då kan Connect vara ett bra stöd på vägen! Våra tillväxtprogram erbjuder nya affärsmöjligheter och värdefulla kontakter som ger nya insikter och råd för din tillväxt.

Verkliga och varaktiga resultat

Vi erbjuder dig som entreprenör en strategisk genomlysning av affären och strukturerad återkoppling från ett relevant, objektivt och professionellt nätverk från näringslivet. Detta säkerställer och förkortar vägen till verkliga och varaktiga resultat.

Helt rätt för dig som vill växa

Connects tillväxtprocesser förbereder dig som entreprenör för att söka och ta in kapital. Vi gör dig helt enkelt redo för tillväxtresan.

Kontakta oss och anmäl dig

Hör av dig till oss om du vill och är redo att ta nästa steg i er utveckling.

Språngbrädan®

Språngbrädan vänder sig till dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede. Utveckla din affärsstrategi och affärsplan inför kontakter med investerare, partner, kunder och andra intressenter.

Tillväxtkapital

Connect matchar tillväxtföretag med kapital, både genom fysiska träffar och digitala forum. Investerarnätverket består av drygt 500 investerare

Läs om vårt investerarnätverk…

Alex Esser
0735-84 88 88

E-post

Jonatan Tops
0768-562266

E-post


Våra finansiärer och huvudpartner