Språngbrädan®

Språngbrädan® vänder sig till dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede. Vi hjälper dig finslipa din affärsplan och presentation inför kontakter med investerare. Vill du delta i Språngbrädan för att utveckla ditt bolag?

Vi tar in cirka 15-20 bolag per år. För att delta behöver ditt bolag helst ha:

  • En hög tillväxtpotential
  • En driven entreprenör
  • Kommit en bit på vägen med er produkt eller tjänst
  • Någon form av Proof of concept
  • Stark traction/intresse (gärna betalande kunder)
  • En skalbar affärsmodell
  • Registrerats som aktiebolag

Språngbrädan i korthet

1. Gallring
Du bör ha en affärsplan och vi vill se en sammanfattning i form av en tvåsidig ”Foretagsprofil”.
Osäker om vi passar varandra? Oavsett i vilken fas ditt företag befinner sig kan du vända dig till oss. Passar vi inte varandra slussar vi gärna dig vidare till rätt aktör inom innovationsstödssystemet!

2. Presentationsträning
Första steget är att träna på att, med ett fokus på att ta in kapital, presentera ditt företag, din affärsplan och dina tillväxtstrategier på ett professionellt sätt. Vi hjälper dig med detta under individuell coachning.

3. Kompetenspanel
Under Språngbrädan presenterar du ditt bolag dina tillväxtstrategier och ditt investeringserbjudande för en kompetenspanel och får feedback, tips och råd. Läs mer om hur det går till.

4. Uppföljning och urval

Vi utvärderar tillsammans insatserna och panelens feedback. Vid urvalet avgörs om det om du mogen att fortsätta till nästa steg.

5. Tillväxtkapital
Investeringsmötet är processens sista steg. Där presenterar bolag ett investeringserbjudande inför intresserade investerare från Uppsalas investerarnätverk. Du får också lägga upp bolaget och erbjudande på IT-plattformen GUST och nå därmed 400 privatinvesterare i hela Sverige.

Vad händer sen?

Vi följer upp efter Investeringsmötet och hör hur det har gått. Som Connect-företag bjuds ni in till alla våra aktiviteter och ni är alltid välkomna tillbaka för vidare utveckling.

Intresseanmälan:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Ladda ner en detaljerad beskrivning om hela Språngbrädeprocessen.


Våra finansiärer och huvudpartner