För investerare

Connect Sverige Region Uppsala driver Uppsala Investerarnätverk som är del av Connects Affärsängelnätverk – Sveriges största nätverk för investerare med 500 medlemmar.

Vi driver investerarnätverket för att det ska bli lättare att investera privat i regionen. Som medlem får du träffa investeringsmogna kvalitetsbolag, andra investerare samt delta i våra investeringsmöten och nätverksluncher. Både nya och mer erfarna investerare är välkomna.

Vill du bli en del av vårt växande nätverk?
Kontakta Arvid Callin Nerdal.

 

 


Våra finansiärer och huvudpartner