För mentorer

Vårt mentornätverk består av individer med mångskiftande kompetenser, branscherfarenheter och specialintressen. I stort sett alla branscher är representerade och kan sörja för att entreprenörerna får bästa vägledning genom våra tillväxtprocesser och mötet med affärsänglarna.


Våra finansiärer och huvudpartner