För mentorer

Vårt mentornätverk består av individer med mångskiftande kompetenser, branscherfarenheter och specialintressen. I stort sett alla branscher är representerade och kan sörja för att entreprenörerna får bästa vägledning genom våra tillväxtprocesser och mötet med affärsänglarna.

Kalendarium

2020-09-23 Urval Q3 - 23 septemberUppsala
2020-10-20 Nätverkslunch 20 oktoberUppsala
2020-11-25 Urval Q4 - 25 novemberUppsala

Våra finansiärer och huvudpartner