Hur hanterar ni som företag oväntade utmaningar och den osäkerhet som råder? Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av coronavirusets utbredning. Vi förstår vikten av att snabbt få en plan på plats.

Proaktiv istället för reaktiv

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Vi vill med den samlade kompetens Connect och vårt nätverk har, erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras.

Tillsammans med våra partners och resten av nätverket kan vi hjälpa er att gå stärkta ur denna period av osäkerhet.

Kostnadsfri nulägesanalys

Connect ger er möjligheten att göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge och diskutera möjliga vägar framåt. Analysen kan göras via ett digitalt forum. Boka in en kostnadsfri analys i formuläret till höger.

Analysen riktar sig till SME-bolag som var bärkraftiga innan krisen och som har anställda.

Har du frågor? Kontakta oss!

 

 

 

Kostnadsfri process som stöd i genomförandet

Connect har tagit fram en tillfällig process för er som vill få konkret stöd efter analysen. På 30 dagar gör vi en kostnadsfri process där vi tar fram en handlingsplan för att hantera nuläget. Ni får en strategisk coach att gå igenom verksamheten med, feedback på era idéer i en strategisk workshop med ett flertal experter och därefter en advisory board som stöttar er i den tillfälliga omställning ni behöver göra.

– Nuläge: Hur påverkar Corona er och hur hanterar ni nuvarande situation?
– SWOT: Upp med alla risker och möjligheter.
– Riskanalys: Gradera och prioritera era risker.
– Möjlighetsanalys: Vilka möjliga intäktsströmmar finns som har hög genomförbarhetsgrad samt kan göras med en kort startsträcka?
– Scenarioplanering: Vad kan hända och vilka konsekvenser får det. Vilken väg tror vi på mest och vill följa?
– Handlingsplan: Vi har fattat de beslut som behöver göras och har en plan framåt.
– Stöd i genomförandet.

Resurssida för Navigera och Parera

Vi har samlat processens alla delar på en resurssida med tillhörande videoklipp som förklarar alla delar. Här finns även de dokument och resurser som hör till. Dessa är du som entreprenör varmt välkommen att ladda ner och använda om du inte vill ha stöd av Connect men ändå vill se över och analysera din verksamhet.

 

Kalendarium

2020-11-25 Urval Q4 - 25 novemberUppsala
2020-12-17 Nätverkslunch 17 decemberUppsala

Våra finansiärer och huvudpartner