Connect Sverige · Våra erbjudanden · Navigera & Avancera

Från tanke till handling på 30 dagar

På 30 dagar hjälper vi dig som varit tvungen att ställa om under covid-19 att vidta konkreta åtgärder. Vi tar fram en kraftfull handlingsplan för att du ska kunna ta nästa steg.

Behöver ni tänka nytt?

Året 2020 innebar en omvälvande tid för hela samhället och företag stod inför helt nya utmaningar. Världen fortsätter vara osäker och sättet vi driver företag på har i många fall behövt ändras.

Nyckeln till att ta sig ur en sådan kris är att vara proaktiv.

Med konkreta verktyg och relevant kunskap från vårt nätverk tar vi tillsammans fram en kraftfull handlingsplan för att ni ska kunna ta nästa steg

Analys

Under en två timmar lång analys tar vi gemensamt reda på ditt företags utvecklingspotential och du får en överblick av företagets styrkor och utmaningar. Du får direkt efter avslutad analys med dig en rad konkreta åtgärder som du kan påbörja att implementera i din verksamhet.

Tillväxtprocesser

Du som väljer att gå vidare efter analysen får en taktisk coach som hjälper dig att ta fram en handlingsplan. Ni genomgår sedan en taktisk workshop med ett antal experter som ger feedback, tips och råd hur verksamheten kan ledas framåt

Advisory board

För att det sedan ska bli enkelt att gå till handling tillsätts några av dessa experter att under ledning av coachen hjälpa företaget att ta nästa steg. Hela processen tar 30 dagar och målet är att ni ska gå stärkta ur processen och veta vad ert nästa steg är.

Boka en analys

  • Vill du vara proaktiv och ställa om din verksamhet?
  • Har du en omsättning på minst 10 miljoner?
  • Har ditt företag sitt säte i Västra Götaland eller Halland?

Då vill vi gärna höra från dig!

Både analysen och Navigera & Avancera är kostnadsfria då Västra Götalandsregionen och Region Halland tar kostnaden för tjänsten som ett led i de erbjudande som finns för att hjälpa företagen i Västsverige.