För partnerföretag

Att vara Connect Partner innebär att konkret bidra till utvecklingen i tillväxtföretag och till näringslivet i stort. Våra partners hjälper till att skapa nya jobb i regionen och stärka regionens företag samtidigt som de själva utvecklas. Kort sagt ger vi dig en möjlighet att förknippas med aktivt arbete för utveckling av företag och skapande av nya arbetstillfällen.

Samhällsengagemang på riktigt

Som partner hos Connect bidrar du i allra högsta grad till riktig tillväxt. Ditt stöd till Connect möjliggör alla våra insatser och aktiviteter som direkt hjälper företag utvecklas, och ditt personliga engagemang blir nyckeln till andra företags framgång. Genom att dela med dig av din kompetens och erfarenhet gör du stor skillnad för företagare och deras företag.

På ett enkelt sätt

Genom vår plattform som består av värdskap, mötesplatser, med mera, får ni möta och bygga relationer med tillväxtföretag, investerare och andra experter. Bygg nätverk, skapa affärsrelationer och kompetensutveckla er personal genom våra aktiviteter och utbildningar. Som Partner exponeras ni och er kompetens ut mot vårt stora nätverk av tillväxtbolag på ett levande sätt som skapar förtroende hos framtida, potentiella kunder. Här ges även utmärkta tillfällen för medarbetare att bidra med kompetens och samtidigt utveckla sin egen kunskap och affärsmannaskap.

Ett partnerskap med många värden

Det finns många anledningar varför företag i alla branscher väljer att bli partner med Connect – man kan beskriva värdet  genom följande fyra perspektiv:

I gott sällskap

Våra partners är ofta djupt engagerade i regionens och Sveriges tillväxt, och vi är glada att så många engagerar sig både på bolags- och individnivå för att vi ska växa tillsammans. Anledningarna till varför man blir partner varierar – Anna-Karin Fors, chef på SEB, berättar om sin upplevelse av att vara partner hos Connect.

ra innovation och entreprenörskap

Som partner till Connect finns möjlighet att komma nära innovation och entreprenörskap, på ett enkelt sätt. Ni får tillgång till en plattform och konkreta verktyg för att arbeta med entreprenörskap så att ni kan säkerställa er innovationsförmåga och stimulera utveckling i ert företag.

Läs om de bolag vi hjälper… 

Kontakter och affärsmöjligheter

Genom Connects regionala och nationella nätverk ges ni möjlighet att utveckla nya samarbeten och affärskontakter. I mötesplatser och utbildningsprogram exponeras er kompetens för entreprenörer, investerare och tillväxtföretag som leder till nya relationer och affärsmöjligheter.

Läs mer om våra mötesplatser…

Engagemang och hållbara värden

Gör skillnad för näringslivet, Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Genom ert engagemang skapar vi tillsammans starka och hållbara företag som leder till fler arbetstillfällen, investeringar och nya innovationer.

Läs om våra tillväxtprocesser… 

Kompetensutveckling för framtiden

Ge era medarbetare spännande utmaningar och nya kontakter genom att bidra med kompetens till tillväxtföretag med olika utmaningar och samtidigt lära sig av övriga deltagare. Som partner får ni strategisk kompetensutveckling mot olika branscher och skapar samtidigt mervärde för era medarbetare. 

Läs om våra sammanhang för kompetensutveckling…

Partners från hela näringslivet

Vårt partnernätverk består av över 50 partners från hela Västsvenska näringslivet som alla bidrar med kompetens, kunskap och engagemang. Det är tack vare och tillsammans med våra fantastiska partners som Connect gör skillnad i Sveriges näringsliv.


Våra finansiärer och huvudpartner