Connect Sverige · Nyheter · Connects grundare utsedd till hedersledamot i IVA

Connects grundare utsedd till hedersledamot i IVA

1985 var det kris i San Diego. Industrin hade gått i lås och många förlorade jobben. En av de som tog krisen i egna händer och fokuserade på lösningar och innovation var Mary Walshok. 

Som en av Connects medgrundare satte hon till tilltro till näringslivets förmåga till samverkan, och kopplade ihop en rad aktörer för att bygga nätverk och broar som förbättrade företagarklimatet.

Connect kom till Sverige 1999, och sedan dess har organisationen spridit sig över hela norden och hjälpt tusentals företag vidare på sina tillväxtresor. I år har vi firat 20 år som organisation, och fortfarande finns Mary och övriga grundare med i nätverket och delar med sig av sin långa erfarenhet och kunskap.

Mary Walshok blev under hösten tillsammans med Peter Wallenberg Jr och Jan-Erik Sundgren invald som hedersledamot i IVA i samband med deras hundraårsjubileum, något vi på Connect är extra stolta över.

“I samband med att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, fyller hundra år i år utses tre hedersledamöter. Det är Peter Wallenberg Jr, Jan-Eric Sundgren och Mary Walshok som uppmärksammas för sina gärningar för främjande av forskning, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap.”, skriver IVA på sin hemsida.

Mary var på besök hos Connect under hösten och kommenterar själv Connects arbete under dessa 20 år – se hennes hälsning här: 

Tillbaka till alla nyheter