Connect Sverige · Rapporter

Connect Sverige · Rapporter

Connects
Investerar
barometer

“Connects Investerarbarometer” är ett nytt index framtaget tillsammans med Lunds Universitet för att mäta investeringsviljan bland svenska affärsänglar!

Med Sveriges största nätverk av aktiva affärsänglar med medlemmar från hela landet får vi en unik inblick i vad investerare tycker och tänker. Indexet blir ett unikt mått på den nationella investeringsviljan och kommer återkomma halvårsvis.

Investerarbarometern Mars 2024

Hur ser investeringsviljan för investeringar i onoterade bolag ut just nu? Vi har frågat investerarna i Connects investerarnätverk om hur de ser på året som kommer, vad de påverkas av och vilka branscher som ligger i topp. Resultatet är positivt!! Öppna infographic eller pressmeddelande nedan för att se och läsa mer…

Infographic av resultatet av Investerarbarometern Mars 2024 (PDF)

Pressmeddelande 240320 (PDF)

Rapport för Oktober 2023

Första mätningen av investeringsviljan inom ramen för samarbetet med Lunds Universitet och det nya indexet ”Investerarbarometern” gjordes i Oktober 2023. Då visade resultatet att investeringsviljan var förvånansvärt stabil.

Infographic av resultaten av Investerarbarometern oktober 2023 (PDF)

Pressmeddelande 231011 (PDF)

Rapport för 2021

Under och efter pandemin skickade vi ut enkäter till investerarna för att få deras bild av hur ser marknaden för tidiga investeringar såg ut. Vi har frågat våra investerare om hur deras investeringsvilja påverkades av COVID-19 och vad de har för framtidsspaningar. De 131 svar vi fick in ger en ögonblicksbild av hur dessa investerare tänkt och agerat under pandemiåret.

Rapporten för 2021 (PDF)

Rapport för 2020

För att få en bild av hur riskkapitalmarknaden för tidiga investeringar ser ut har vi frågat våra investerare om hur de påverkas av det som sker i Sverige och resten av världen med COVID-19 i blickfånget. De 205 svar vi fick in ger en ögonblicksbild av investeringsviljan i Sverige just nu.

Rapporten för 2020 (PDF)

Affärsängel-undersökningen 2013

Under 2013 gjordes en stor undersökning av Connect, Ratio, Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm där över 250 affärsänglar deltog: ”Affärsängelnätverk och investeringar”.

Rapporten ”Affärsängelnätverk och investeringar” (PDF)