Connect Sverige · Rapporter

Connects
Investerar
barometer

Nu lanserar vi “Connects Investerarbarometer” – ett helt nytt index framtaget tillsammans med Lunds Universitet för att mäta investeringsviljan bland svenska affärsänglar!

Med Sveriges största nätverk av aktiva affärsänglar med medlemmar från hela landet får vi en unik inblick i vad investerare tycker och tänker. Indexet blir ett unikt mått på den nationella investeringsviljan och kommer återkomma halvårsvis.

Investerarbarometern Oktober 2023

Hur ser investeringsviljan för investeringar i onoterade bolag ut just nu? Vi har frågat investerarna i Connects investerarnätverk om hur de ser på året som kommer, vad de påverkas av och vilka branscher som ligger i topp. Resultatet är överraskande med tanke på det ekonomiska läget…

 

Infographic av resultaten av Investerarbarometern oktober 2023 (PDF)

Pressmeddelande 231011 (PDF)

Pressmeddelande 231003 (PDF)

Rapport för 2021

Under och efter pandemin skickade vi ut enkäter till investerarna för att få deras bild av hur ser marknaden för tidiga investeringar såg ut. Vi har frågat våra investerare om hur deras investeringsvilja påverkades av COVID-19 och vad de har för framtidsspaningar. De 131 svar vi fick in ger en ögonblicksbild av hur dessa investerare tänkt och agerat under pandemiåret.

Rapporten för 2021 (PDF)

Rapport för 2020

För att få en bild av hur riskkapitalmarknaden för tidiga investeringar ser ut har vi frågat våra investerare om hur de påverkas av det som sker i Sverige och resten av världen med COVID-19 i blickfånget. De 205 svar vi fick in ger en ögonblicksbild av investeringsviljan i Sverige just nu.

Rapporten för 2020 (PDF)