Connect Sverige · Nyheter · Kapitalet finns visst – 100 miljoner till Västsvenska bolag under 2020

Kapitalet finns visst – 100 miljoner till Västsvenska bolag under 2020

I en tid när börsen går starkt och många entreprenörer byggt upp förmögenheter finns det stora mängder kapital som söker möjligheter. Mot alla odds blev 2020 ett rekordår för investeringar i bolag i tidiga faser.

För Connect Sverige började 2020 i uppförsbacke när investerare tvärbromsade i mars i samband med pandemins utbrott. Oron hos de många bolag som stod i tillväxtfas var uppenbar. Efter inbromsningen, som höll i sig till efter sommaren, drogs proppen ur och de investeringar som lagts på is genomfördes, och många fler därtill.

För Connect Väst, den västsvenska delen av Connect, innebar hösten dock ett rekord i kapitalanskaffning. Över 100 Mkr investerades i totalt 26 bolag som antingen genomgått Connects investeringsförberedande processer eller pitchat för Connects investerarnätverk. Varje investering var på mellan 1–17 Mkr, med en medelinvestering på 4 Mkr. Investeringsviljan hade inte bara kommit tillbaka utan ökat till rekordnivå.

Kraven ökar på både investerare och bolag

Det ställs stora krav på de bolag som skall ta in externa investerare, men det har samtidigt blivit svårare för investerare som vill gå in i bolag med tillväxtpotential. Tidigare kan det ha räckt att komma med pengarna som behövdes. Idag räcker det inte, investerarens kompetens och engagemang är ofta det som fäller avgörandet. Har investeraren inte den kompetens som bolaget behöver måste man utvecklas eller liera sig med de som kan komplettera ens egna brister.

Flera av de bolag som Connect arbetat med under det gångna året har haft fler intresserade investerare än vad de velat ta in. Bolaget Dialogtrail som slutligen reste 8 Mkr från fem olika investerare blev erbjudna fyra gånger mer kapital än vad de initialt efterfrågade.

Kompetensbrist större fråga än kapitalbrist

Flera investerare i Connects Investerarnätverk och medlemmar ur family offices som Connect pratat med i en intern undersökning gjord under våren nämner att det aldrig funnits så mycket kapital i Västsverige som det gör idag. Det är inte där skon klämmer.

Det är kompetensfrågan som är den nya utmaningen, säger Johanna Holmström, ansvarig för investerarnätverket på Connect Väst.

– Det har varit legio att västsvenska bolag tvingas till Stockholm eller utomlands för att lyckas med sin kapitalrunda, vi tycker inte att så är fallet längre. Däremot söker bolagen sig vidare för att hitta erfarenheter av den tillväxtresa man vill göra. Den mest efterfrågade kompetensen är erfarenheter av snabb internationell expansion. För att möta behovet intensifierar vi nu arbetet med våra investerarutbildningar. Det tror vi att både entreprenörer och investerare kommer att tjäna på.

2021 har börjat lovande

Vid en rundringning till de bolag som rest kapital under 2020 framkommer det att en majoritet har tagit ett rejäla kliv framåt. De planerar för kraftig tillväxt och därmed större investeringar under de kommande åren.

– På vår plattform får både investerare och entreprenörer verktyg och insikter som de behöver för att lyckas med sin tillväxtresa. Intresset för att bli investerare ökar i takt med att många framgångsrika entreprenörer nu tar steget över till den andra sidan. De vill bidra med kunskap och kapital för att skapa fler framgångsrika bolag från innovativa idéer, avslutar Marcus Nordanstad, vd för Connect Väst.

För kontakt: Marcus Nordanstad, vd

073-960 32 58, marcus.nordanstad@connectsverige.se


Resultat av en EU-finansierad satsning

Framgången med kapitalanskaffning för startups inom Connect har varit en del av satsningen mot ”scale-ups” – företag redo att skala upp i Västsverige. Connect Sverige Region Västs projekt Scale Up finansieras av Europeiska Utvecklingsfonden genom Västra Götalandsregionen och Region Halland att utveckla denna del av verksamheten. Läs mer om projektet här…


Tillbaka till alla nyheter