Connect Sverige · Våra erbjudanden · Grön Språngbrädan – Region Väst

Grön Språngbräda

Grön Språngbräda är vårt dedikerade program som syftar till att stödja tidiga företag inom den gröna näringen i Nordvästra Skaraborg att ta modet till sig och locka tillväxtkapital, främst i form av externt ägarkapital.

Vad är Grön Språngbräda?

Grön Språngbräda är vårt dedikerade program som syftar till att stödja tidiga företag inom den gröna näringen i Nordvästra Skaraborg att ta modet till sig och locka tillväxtkapital, främst i form av externt ägarkapital.

Målet är att förbereda dessa företag och kvalificera dem för att kunna presentera sig för potentiella investerare. Det är viktigt att betona att vi inte tar någon ägarandel i ditt företag. Istället är vårt program en inlärningsupplevelse som syftar till att rusta dig och ditt företag för att ta in kapital, med fokus på att driva snabbare och mer hållbar tillväxt.

Kriterier

För att bli en del av Grön Språngbräda måste ditt företag uppfylla några grundläggande kriterier:

  • Har du en affärsmodell som kan skalas upp och växa?
  • Har du redan etablerat ett aktiebolag (AB)?
  • Kan du visa att du har nått några inledande framsteg i din verksamhet?

Viktigast av allt är att du och ditt team har den viljan och förmågan att utvecklas och växa. Vi är här för att ge dig de verktyg, kontakter och den kompetens som behövs för att framgångsrikt kunna säkra investeringar. Dessutom kommer vi att koppla dig samman med noga utvalda personer från vårt omfattande nätverk som består av över 15 000 personer över hela landet. Dessa personer har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig identifiera och övervinna de hinder som kan dyka upp på din tillväxtresa.

Kontakta oss!

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss? Tveka inte att nå ut till våra kontaktpersoner:

Marcus Nordanstad
E-post: Marcus.nordanstad@connectsverige.se

Felicia Hedström
E-post: Felicia.hedstrom@connectsverige.se

Sandra Lekse
E-post: Sandra.lekse@connectsverige.se

Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig på din väg mot framgång inom den gröna näringen!

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och LEADER.

Våra partners

Vi samarbetar med över 150 partners från hela Sverige. Här nedan ser du ett urval av dem.