Connect Sverige · Nyheter · Marknaden för investeringar i tidiga bolag är fortsatt stark!

Marknaden för investeringar i tidiga bolag är fortsatt stark!

”Nu är det viktigare än någonsin att investera i ny teknik och innovation.”

Så säger en av investerarna som Connect diskuterat nuläget med i veckan. I dagarna kom också svaren på Connect Sveriges stora investerarundersökning som tagit tempen på investerarklimatet, investeringsviljan och hur båda delar påverkats av COVID-19 utbrottet. Undersökningen visar en fortsatt stark marknad men med viss avvaktan, och ur det stora nationella nätverket av investerare är hela 86% fortsatt intresserade av att investera i onoterade bolag trots rådande omständigheter.

Följderna av covid-19 utbrottet i världen påverkar både företag och den finansiella marknaden. Bolag som är i stark tillväxt är ofta i behov av både kapital och kompetens för att växa hållbart. Man kan se en större tillgänglighet av kompetens när fler permitteras och bolag tvingas säga upp avtal med anställda eller underleverantörer. Flera stora företag erbjuder också sitt stöd till mindre bolag som behöver det som mest nu. Även statens stödpaket och insatser för att stötta företag hjälper många som har stora utmaningar just nu. Många personer ställer även sin kompetens till förfogande för att hjälpa företag genom denna jobbiga situation. Allt detta är bra och man ser positiva effekter av vad som händer när man hjälps åt mot gemensamma mål. Men hur är det med kapitalet? Finns det investerare som investerar nu i dessa tillväxtbolag eller är det locket på?

Unik nationell undersökning

För att få en bild av hur riskkapitalmarknaden för tidiga investeringar ser ut har vi frågat våra investerare* i regionerna Stockholm, Väst, Syd, Uppsala och Norr om hur de påverkas av det som sker i Sverige och resten av världen just nu. Syftet är att få insikter i hur de agerar och vilken kapacitet de har och hur det sedan kan påverka startups och scaleups möjligheter att ta in externt kapital och att hitta engagerade investerare.

Totalt fick vi svar från 205 investerare runt om i Sverige. Där 24% konstaterar att de fortsätter investera i startups precis som tidigare, 62% är lite mer avvaktande än vanligt, men fortsätter titta på investeringscase. Slutsatsen vi kan dra är att en majoritet av investerarna fortsätter vara aktiva och vill träffa bolag som söker kapital.

Bara 11% av investerarna har slutat investera helt, men det råder positiv framtidstro även här! Hela 64% av de som just nu inte har möjlighet att investera räknar med att vara igång igen inom 1 år och 37% räknar med att komma igång ännu tidigare.

Uppmanar till aktivt förhållningssätt

En stor del av investerarna i undersökningen uppmanar startups till ett aktivt förhållningssätt för att säkra kapitalanskaffningen. Fortsätt enligt tänkt plan och se även över de möjligheter som finns för att eventuellt dela upp finansieringen eller använda tex konvertibler, men givetvis måste varje bolag bedömas utifrån sina förutsättningar. Flera av investerarna lyfter även frågan om värdering och att det är viktigt att entreprenörerna förstår och beräknar hur läget i omvärlden påverkar deras egen affär och möjligheter, vilket måste avspegla sig i värderingen av bolaget i diskussionerna med potentiella nya delägare.

En ögonblicksbild av nuläget

Connect är en av få aktörer i Sverige som har möjlighet att göra denna typ av undersökning. Nätverket är det största av sitt slag i Sverige och samlar investerare från norr till syd i en jämn fördelning, vilket gör att resultaten ger en bra indikation på investerarklimatet i Sverige och hur investerare ser på möjligheten att investera just nu.

Vår slutsats från undersökningen är att den positiva inställningen från investerarna skickar signaler till entreprenörer att fortsätta sina planerade och pågående kapitalrundor och att fortsätta driva utveckling och tillväxt. Det finns en tillförsikt och en framtidstro i nätverket vilket bådar gott för att få Sverige på banan igen efter COVID-19 utbrottet är över.

“Nu är det viktigare än någonsin att investera i ny teknik och innovation”, som en investerare uttryckte det.

Tillsammans skapar vi tillväxt.

Har du frågor om rapporten eller nätverket i stort? Hör av dig till ansvarig för tillväxtkapital i respektive region

Region Öst – Therese Folkesson
Region Syd – Alex Esser
Region Uppsala – Arvid Callin Nerdal
Region Väst – Malin Kjällström
Region Norr – Anders Gothefors


*Connects investerarnätverk är Sveriges största aktiva nätverk med ca 500 investerare från Luleå i norr till Malmö i syd. Investerarna får genom möten och digital plattform tillgång till ett stort flöde av kvalificerade tillväxtföretag i Sverige som söker riskkapital. Investerarna gör investeringar i innovativa startups och scaleups som söker kapital i storleksordningen ca 2-10 MSEK. Syndikeringar är vanliga och de har en investeringskapacitet på minimum 0,5 MSEK per investerare. De är ofta aktiva i sina investeringar och bidrar med, förutom kapital, kompetens, kontakter och erfarenheter för att bolagen ska växa. 

Tillbaka till alla nyheter