Connect Sverige · Event · Connect Session

Connect Session

Mikaela Wedbäck Pizevska från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, gästar oss där hon guidar dig igenom aktieägaravtal. 

Connect Session – Region Syd

Välkommen att ta del av kunskap, utbyta erfarenheter och nätverka!

Mikaela Wedbäck Pizevska från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, gästar oss där hon guidar dig igenom aktieägaravtal. 

Ämne: Aktieägaravtalet – ett skydd, men för vem?

Intresset av att skydda sin ägarandel i bolaget liksom insyn och inflytande i verksamheten finns hos såväl grundare som investerare, men ibland av olika skäl. Detta webinar ämnar att ge en inblick och skapa diskussion kring hur du som aktieägare, med aktieägaravtalet som verktyg, kan reglera förhållandet mellan investerare och grundare i frågor avseende ägarandel, insyn och inflytande.

Datum

15 feb

Tid

09:00 - 09:45

Region

Syd

Stad

Digitalt

Adress

Zoom

Typer

Nätverksträff

Kalender

Google

Värd

Våra partners