Välkommen till Region Öst

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, FöretagsAcceleratorn®, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

COVID-19 och Connect

Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av COVID-19s utbredning. Vi förstår vikten av att snabbt ställa om i sin verksamhet för att fortsätta framåt. Tillsammans med våra kollegor runt om i landet mobiliserar vi nu därför Connects unika nätverk för att stötta entreprenörer i startups och scaleups att navigera och parera situationen

 


Våra finansiärer och huvudpartner