Välkommen till Region Öst

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, FöretagsAcceleratorn®, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

COVID-19 och Connect

Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av COVID-19s utbredning. Vi förstår vikten av att snabbt ställa om i sin verksamhet för att fortsätta framåt. Tillsammans med våra kollegor runt om i landet mobiliserar vi nu därför Connects unika nätverk för att stötta entreprenörer i startups och scaleups att navigera och parera situationen

 

Tillväxtkapital

Är det dags att söka mer kapital och fler aktiva ägare? Vi hjälper dig som entreprenör att förbereda kapitalanskaffningen. Tillsammans med er gör vi bolaget redo för due diligence och diskussioner med investerare. Connect matchar tillväxtföretag med kapital, både genom fysiska träffar och digitala forum.

Läs mer här

Investerarnätverk

För investerare som vill lära känna framtidens entreprenörer och tillväxtbolag. Connects investerarnätverk erbjuder värdefulla kontakter och kvalitetssäkrade bolag där du kan bidra med din kompetens.

Läs mer här


Våra finansiärer och huvudpartner