Välkommen till Region Öst

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, FöretagsAcceleratorn®, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

Kalendarium

2019-08-19 Lansering Connect +Stockholm
2019-09-02 Connects frukostStockholm
2019-09-17 InvesterarutbildningStockholm
2019-09-24 Connects TillväxtarenaStockholm

Våra finansiärer och huvudpartner