Välkommen till Region Öst

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, FöretagsAcceleratorn®, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

Kalendarium

2019-09-24 Connects TillväxtarenaStockholm
2019-10-04 InvesteringsmöteStockholm
2019-10-07 Connects frukostStockholm
2019-11-04 Connects frukostStockholm

Våra finansiärer och huvudpartner