Välkommen till Region Öst

Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer i näringslivet. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, FöretagsAcceleratorn®, Tillväxtkapital och Mötesplatser.

Kalendarium

2020-03-02 Connects frukostStockholm
2020-03-04 InvesteringsmöteStockholm
2020-03-12 Succeed in the USStockholm
2020-03-26 Connects TillväxtarenaStockholm
2020-03-30 Connects frukostStockholm
2020-04-01 Urval - kapitalsökande bolagStockholm

Våra finansiärer och huvudpartner