Connect och COVID-19

Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av coronaviruset COVID-19s utbredning. Vi förstår vikten av att snabbt ställa om i sin verksamhet för att parera krisen. Vi har arbetat febrilt i veckan som gått med att ta fram ett kraftfullt åtgärdspaket som vi kallar ”Navigera och Parera”.

Paketet riktar sig till bolag som vara proaktiva istället för reaktiva och består både av en kostnadsfri analys av nuläget samt en kostnadsfri process där vi kopplar på alla muskler vi har i form av experter, mentorer med mera för att ert bolag snabbt ska få fram en handlingsplan.

Vill du ställa din kompetens till förfogande, är redo att kavla upp ärmarna och snabbt rycka in för att stötta bolag som vill hålla sig flytande genom krisen? Anmäl dig till vår kompetenspool här.

Connect är självklara valet för tillväxtresan

Hundratals företag har matchats med professionella rådgivare och investerare sedan vi drog igång 1999. Våra väl beprövade tillväxtprogram förser företagen med kompetens och kapital för att framgångsrikt kunna växa vidare.

Region Väst omfattas av fem filialer som har fler än 4 000 aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv.


Våra finansiärer och huvudpartner