Det självklara valet för tillväxtresan

Hundratals företag har matchats med professionella rådgivare och investerare sedan vi drog igång 1999. Våra väl beprövade tillväxtprogram förser företagen med kompetens och kapital för att framgångsrikt kunna växa vidare.

Region Väst omfattas av fem filialer som har fler än 4 000 aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv.

Stöd från EUs Utvecklingsfond

Connects arbete med Scaleup-bolag får stöd av EUs Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Läs mer om projektet här.