Connect är självklara valet för tillväxtresan

Driver du företag och vill växa? Är du investerare och letar efter intressanta bolag? Eller är du företagare i Uppsala och vill bidra till regionens tillväxt? Då har du kommit rätt.

Genom vår unika modell sammanför vi företagare, investerare och näringslivet, och vi skapar resultat – 60% av de bolag som pitchade för kapital genom Connect under 2019 genomförde nyemission, och Uppsala Investerarnätverk investerade totalt 20 MSEK i Connectbolag.

Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan®, FöretagsAcceleratorn®, Uppsala Investerarnätverk och Mötesplatser. Genom dessa kopplar vi ihop dig med rätt kompetens för att ditt företag ska kunna växa.

 

Connect och COVID-19

Just nu står vi alla inför en stor omställning i och med samhällets påverkan av coronavirusets utbredning. Vi förstår vikten av att snabbt ställa om i sin verksamhet för att parera krisen. Vi har tagit fram en kraftfullt process som vi kallar ”Navigera och Parera”.

Processen riktar sig till små och medelstora bolag med anställda som vill vara proaktiva istället för reaktiva. Processen består både av en kostnadsfri analys av nuläget samt en kostnadsfri process där vi kopplar på alla muskler vi har i form av experter, mentorer med mera för att ert bolag snabbt ska få fram en handlingsplan.

Vill du ställa din kompetens till förfogande, är redo att kavla upp ärmarna och snabbt rycka in för att stötta bolag som vill hålla sig flytande genom krisen? Anmäl dig till vår kompetenspool här.


Våra finansiärer och huvudpartner