Välkommen till Connect Sverige Region Norr

Connect Sverige Region Norr är en ideell organisation som alltsedan år 2000 bidrar till fler jobb i norra Sverige: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Vårt bidrag till arbetstillfällen sker genom hjälp till ”Start ups” samt små och medelstora företag så de kan växa snabbare och effektivare. Vi driver också ett arbete speciellt riktat till bolag som står inför ägar- och generationsskiften: CooCon – Ägarskiften i praktiken. www.agarskiften.com.

Ett levande nätverk

Som nätverksorganisation skapar vi tillsammans med våra partners en unik plattform som hjälper entreprenören till de resurser som krävs för att lyckas inom kommersialisering och finansiering. Det arbetet sker genom vårt utbud av skräddarsydda tjänster och produkter. Eftersom näringslivet så kraftfullt stöder vår verksamhet, får företagen tillgång till högklassig expertis inom en mängd branschområden till ingen eller mycket låg kostnad.

Connect Norr Service AB ägs av Connect Norr Ideell Förening och dess ca 100 medlemmar. Över 80% av ägarna är från näringslivet.

Se en film om vår verksamhet

Tillväxtföretagen i fokus

All verksamhet i Connect Norr är centrerad kring ett begrepp: tillväxtföretag.

Bolagen ska

  • ha hög tillväxtpotential, helst med nationell och gärna internationell marknad för sina produkter eller tjänster
  • skapa nya arbetstillfällen i norra Sverige
  • stå inför ägarskifte och gärna generationskifte

Connects bidrag till arbetstillfällen sker främst genom våra tjänster Connect Språngbrädan och vårt arbete med ägarskiften samt genom de nätverk vi driver där entreprenörer, investerare och näringslivet möts.


Våra finansiärer och huvudpartner