Connect Sverige · Event · Connect Sessions

Connect Sessions

”Häng med på ett seminarium som visar på fördelarna med ett tydligt ägardirektiv men där du även får chans att ställa frågor.”

”Entreprenörer brinner för sina idéer och slänger sig ofta med stort engagemang in i arbetet med att förverkliga dem. Någonstans på vägen behövs det inte sällan kapital för att komma vidare på bolagets resa. Med fler aktieägare/grundare från start och efter finansiering troligen även med ett flertal investerare, så krävs det ordning och reda. Nu tillsätts det inte sällan en styrelse som består inte bara av grundarna utan även av olika externa kompetenser. Ofta lyfts aktieägaravtalet fram som en viktigt handling. Något som det pratas mindre om, men som kan vara många gånger viktigare är ägardirektivet. Med ett tydligt ägardirektiv, där ägarnas vilja framgår, risker bolagets ägare att lika ofta behöva tillämpa det aktieägaravtal som tagits fram. Ägardirektivet skall vara kartan och kompassen som målar ut den väg som bolaget ska gå och som kan fungera som styrande riktlinjer när en styrelse tillsätts. Vidare ger ägardirektivet viktig input i dialog med framtida investerare.

med Michael Palm från Grant Thornton.

Datum

15 feb

Tid

09:00 - 09:45

Region

Uppsala

Stad

Uppsala

Adress

ZOOM

Kalender

Google

Värd

Våra partners