Connect Sverige · Event · Övningspitch Footprint level

Övningspitch Footprint level

Footprint Level etablerades 2020 i Skanör. Företaget utvecklar och säljer tjänster som visualiserar komplex hållbarhetsdata på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Övningspitch Footprint level

Footprint Level etablerades 2020 i Skanör. Företaget utvecklar och säljer tjänster som visualiserar komplex hållbarhetsdata på ett enkelt och användarvänligt sätt. Footprint Level lanserar inom kort den första tjänsten/mätaren som visar ett företags/organisations CO2-avtryck över tis och i relation till 1.5°C-målet i Paris-avtalet. Den andra tjänsten är just nu under utveckling och den visar ett företags/organisations cirkularitet. Footprint Level har betalande kunder inom branscherna mode, mobilitet, medicinteknik, arbetsplatsutveckling, alternativa proteiner, agrikultur, sport, flygindustri och event.

Hemsida: https://www.footprintlevel.com

Datum

17 apr

Tid

14:00 - 15:15

Region

Syd

Stad

Zoom

Adress

Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners