Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Bengt Dahlgren Skövde AB

Perspektivgenomlysning Bengt Dahlgren Skövde AB

Nu söker vi personer till Bengt Dahlgren Skövde AB med dessa perspektiv/erfarenheter: HR – Rekrytering/bemanning (kompetensförsörjning externt), HR – Teamutveckling (strategiarbete internt), Konsultverksamhet – Generellt, Konsultverksamhet – Affärsutveckling (lönsamma projekt), Organisationsutveckling – Förändringsledning

Om Bengt Dahlgren Skövde AB

Bengt Dahlgren erbjuder ingenjörstjänster mot byggindustrin, fastighetsägare och industrin inom energi-, miljö- och VVS-teknik. De anser sig våga experimentera för att hitta lösningar på de utmaningar som kunderna, samhället och planeten står inför. Bengt Dahlgren är stora nog för de mest spännande helhetsuppdragen, samtidigt lagom små för att behålla den familjära känslan. Företaget kan liknas med en start-up-vibe, fast i en trygg miljö – så långt ifrån ensamkonsulten du kan komma, då företaget jobbar tillsammans.
Bengt Dahlgren sätter stort värde på att göra skillnad i samhället och är långt ifrån klara med det arbetet. De välkomnar kunder till ett bolag med välkänt samarbetsklimat och fokus på teknik, där drivkraften är att utveckla kundens idéer mot ett mer hållbart samhälle.
Hos Bengt Dahlgren är inga projekt för komplicerade, utan företaget drivs av utmaningen i att ligga i framkant och att vara samhällsbyggare på riktigt. För att uppnå bästa möjliga utveckling och resultat arbetar Bengt Dahlgren tillsammans inom företagets affärsområden och tätt ihop med företagets systerbolag. Dessa tillsammans utgör 700 spetskompetenta konsulter i hela landet fördelade på 7 bolag och ett antal dotterbolag. Utav dessa arbetar cirka 50 st i Östergötland och Skövde och utgör en omsättning på cirka 60 miljoner kr.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenheter:

  • HR – Rekrytering/bemanning (kompetensförsörjning externt)
  • HR – Teamutveckling (strategiarbete internt)
  • Konsultverksamhet – Generellt
  • Konsultverksamhet – Affärsutveckling (lönsamma projekt)
  • Organisationsutveckling – Förändringsledning

För mer information, läs mer på hemsidan

Datum

22 may

Tid

10:00 - 12:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners