Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Esskå Metall AB

Perspektivgenomlysning Esskå Metall AB

Nu är ni välkomna att anmäla erat intresse till Esskå metall. De söker personer med erfarenhet/perspektiv inom Strategisk utveckling och affärsutveckling i liknande företag, Förändringsledning, Organisationsutveckling i industriföretag samt Komplex försäljning och nykundsbearbetning

Om Esskå Metall AB

Esskå Metall AB finns i Landeryd Hylte kommun Halland och de har 50 anställda fördelat på 35 kollektiva och 15 tjänstemän.
Esskås omsättning 2024 kommer att bli ca 185 MSEK och med en budgeterad vinst på ca 4 MSEK.
Esskå är uppdragstillverkare till främst tung fordonsindustri och främst tillverkare av plåtkomponenter via pressning, svetsning, extern ytbehandling och viss montering.
Önskat läge är att ha i grunden fler storkunder att växa vidare med för att minska beroendet de har med särskilt en kund (70% av omsättningen). För att på sikt dubblera omsättningen behövs stabila avtal med minst 2 stora kontrakt och i nuläget pågår en dialog med flertalet intressanta kunder.

Deras maskinpark kommer till viss del behöva stärkas och göras lite mer unik för att kunna öka intjäningsförmågan i takt med ökad omsättning. Organisationen, främst tjänstemannasidan, behöver jobba mer strategiskt och affärsmannaskapet måste stärkas på bred front i organisationen.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenheter:

  • Strategisk utveckling och affärsutveckling i liknande företag (underleverantör till bilindustrin), gärna med erfarenhet av Volvo Cars, både som underleverantör eller inköp
  • Förändringsledning, att gå från en ”nöjd” organisation till en proaktiv, självgående och energisk organisation
  • Organisationsutveckling i industriföretag
  • Komplex försäljning och nykundsbearbetning

För mer information, läs mer på hemsidan

Datum

24 may

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners