Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning GLT Herrljunga

Perspektivgenomlysning GLT Herrljunga

GLT Herrljunga är redo för en perspektivgenomlysning och söker personer från nätverket med perspektiv/erfarenhet inom industriföretag och specifikt Strategisk affärsutveckling och tillväxt, Ledning och organisationsutveckling, Att bygga upp en värderings-driven företagskultur, Internationalisering samt Sälj och marknad.

GLT Herrljunga är ett bolag som är verksamma i träindustrin och producerar mantlade profiler. Bolaget har funnits sedan 1948 och togs över 2015 av nuvarande ägare Carl Rietz då man slog ihop två bolag: Göteborgs Trä och list samt Herrljunga träindustri.
Deras produktion och verksamhet är placerad i Herrljunga. De har ett hundratal kunder men ca 20-30st som normalt sett står för den största delen av omsättningen. Kunderna består av bygg och industrikunder som exempelvis Elitfönster, Duri, Tarkett samt flertalet inredningsleverantörer.
Efter en nylig neddragning finns 13 anställda varav merparten är kollektivanställda, en mindre administrationsdel samtidigt som de står inför en rekrytering av ”innesälj” för att stärka den delen.
De har stora lokaler och produktionskapacitet men utnyttjas i dagsläget inte fullt ut.

 

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet inom industriföretag:

  • Strategisk affärsutveckling och tillväxt
  • Ledning och organisationsutveckling
  • Att bygga upp en värderings-driven företagskultur
  • Internationalisering
  • Sälj och marknad

Läs mer på deras hemsida

Datum

22 mar

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Lägg till eventet i din kalender

Våra partners