Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning HoneyBI AB

Perspektivgenomlysning HoneyBI AB

Välkommen med din intresseanmälan till perspektivgenomlysning med HoneyBI AB. Vi söker dessa erfarenheter/egenskaper: Företagsutveckling i tillväxtfas, Organisationsutveckling & ledarskap, Employer branding samt Sälj och marknad, tjänsteföretag

Om HoneyBI AB

HoneyBI AB har cirka 10 anställda och kontor i Göteborg och Linköping. Sätet är i Göteborg och de beräknas omsätta ca 20 msek 2024.
HoneyBI AB är ett konsultföretag som med teknik och verksamhetsförståelse förvaltar- och utvecklar Business Intelligence-lösningar. Företaget har utvecklat metodik för att förvalta och
övervaka en organisations Business Intelligence-miljö (ManagedBI) samt ett egenutvecklat datalager med färdiga integrationer mot flertalet affärssystem (HoneyDW). Största delen av
företagets intäkter utgörs av löpande timmar i projekt hos någon av bolagets ca 25 aktiva kunder. Bolaget har vuxit organiskt under fem år och befinner sig nu i en stillastående
situation med behov av acceleration för att utveckla organisationen och ta nästa steg i utvecklingen.
Målet med processen är att ta fram en konkret plan med väl genomtänkta åtgärder för att bygga organisationen och skapa tillväxt. Planen ska innehålla konkreta och mätbara
åtgärder som är tidsatta med ett tydligt ansvar. Företaget behöver kartlägga vilka kompetenser som behövs utvecklas. Ägaren vill få inspel och klokskap på hur företaget ska
agera för att öka sin säljkapacitet och hur man ska jobba med att hitta, behålla och utveckla medarbetare för att minska det personliga kapital som är investerat.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenheter:

  • Företagsutveckling i tillväxtfas
  • Organisationsutveckling & ledarskap
  • Employer branding
  • Sälj och marknad, tjänsteföretag

För mer information, läs mer på hemsidan

Datum

23 may

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners