Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Kinnegrip

Perspektivgenomlysning Kinnegrip

Vi söker dig som kan bidra med något av följande övergripande perspektiv/erfarenhet: Affärsutveckling, Digitala tjänster & digitalisering, Fordonsindustri, Försäljning & inköp, HR, Marknad, PR & Varumärke, Organisationsutveckling. Read More

Om Kinnegrip

Bolaget har sedan starten 1967 utvecklat, producerat och marknadsfört lämlås- och stolpsystem till lastbilsflak och trailers. 2022 omsatte bolaget 81,3 mkr med ett resultat på -2,6 mkr (EBIT). Antal anställda är ca. 50 personer.
Under många år växte verksamheten såväl volym- och omsättningsmässigt som geografiskt med etablering av dotterbolag i Italien samt Tyskland. Bolaget hade under dessa år en stark ställning på den europeiska marknaden inom segmentet lämlås för tunga lastbilar och var då mycket lönsamt. Sedan dess har bolaget tappat stora delar av volymen och idag är bolagets verksamhet i stort koncentrerat till fabriken i Lidköping.
Sedan halvårsskiftet 2020 har stora investeringar och förändringar i produktionsprocessen samt sälj- och marknadsorganisationen gjorts för att skapa en lönsamhetsbas samt förutsättningar till framtida tillväxt.
Ca. 75% av dagens omsättning kommer från en produkt, K20, som lanserades under senare delen av 80-talet. Drygt 80% av försäljningen sker via återförsäljare i Europa.
Totalt har bolaget 5 produktgrupper, varav K20 samt T50 står för ca. 90% av omsättningen.
Kinnegrip har ett starkt varumärke som förknippas med säkerhet, användarvänlighet och kvalitet.
För att öka omsättningen och lönsamheten samt minska risken med K20 som bärare av verksamheten är fokus på att vidareutveckla dagens produktsortiment samt att utveckla ett helt nytt produktsegment inom lastsäkring. Bolagets mål med Connect Öka Tillväxt-projektet är att få ett externt stöd och perspektiv i arbetet med att ta fram en tillväxtplan för det nya lastsäkringssegmentet.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet

  • Affärsutveckling – Generellt
  • Digitala tjänster & digitalisering – Generellt, digital strategi, e-handel
  • Fordonsindustri – Fordonskomponenter
  • Försäljning & inköp – Återförsäljare
  • HR – Organisation, struktur, organisationskultur, employer branding
  • Marknad, PR & Varumärke – Varumärkesbyggande nationellt och internationellt
  • Organisationsutveckling – Affärsutveckling

Läs mer på deras hemsida

Datum

5 jul

Tid

10:00 - 12:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners