Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Lundby Container Service LCS AB

Perspektivgenomlysning Lundby Container Service LCS AB

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet: Tillverkning & Produktion – Lean production, Entreprenör – B2B, Försäljning & Affärsutveckling – Generellt & Internet, Finans/ekonomi/IR – Business control.

Om Lundby Container Service LCS AB

Företaget har sitt säte genom terminal och kontor i Arendal, Göteborg. 25-27 anställda och omsätter ca 60-65 milj SEK.
LCS har tre affärsområden, alla kopplade till containerlösningar:
– “Terminal”: operation för rederier och andra aktörer med tomma och lastade containrar
– “Försäljning & Uthyrning”: primärt sjöfartscontainrar till företag och privatpersoner
– “Ombyggnation”: containrar för användning inom andra ändamål än transport. T.ex. lager, industrilösningar, energilagring etc

Ambitionen med denna process är att starta en kraftig tillväxtresa, med en omsättningstillväxt på 3-4x från dagens nivå på en 5-7 års period, supporterad av stora investeringar från ägarhåll. Målet med processen är vidare att ge företaget vissa typer av vägval på kort och lång sikt kring kommersiella prioriteringar samt skapa en gemensam syn och drivkraft mellan VD (ny dec -22) och
Styrelseordförande (ägare). Under 2023 finns fokus mestadels internt i företaget kring processer, ansvar, befogenheter och struktur för att skapa en mer lönsam plattform att växa vidare ifrån samt skapa en skalbarhet i organisationen och företaget. 2024 och framåt väntas tillväxtresan ta fart med grundarbetet kring organisationen och företaget.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet

Tillverkning & Produktion – Lean production
– Skala upp tillverkning 5-6 ggr, processer, prioriteringar osv
Entreprenör – B2B
– Utmaningar, möjligheter kring tillväxtresa och att skala upp ett bolag
– Affärsmässigt, entreprenörskap
– Norden – internationalisering
– Allmän företagsresa
Försäljning & Affärsutveckling – Generellt & Internet
– Intäktsdrivande försäljning
– Organisation B2B
– Fysisk & digital (Inte nödvändigtvis konvertering online)
– Kunders beslutsprocesser
Finans/ekonomi/IR – Business control
– KPI
– Styrning
– Mätning
– Kontroll

Läs mer på deras hemsida

Datum

2 jun

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners