Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning PO Medica

Perspektivgenomlysning PO Medica

Nu är det dags för perspektivgenomlysning med PO Medica. Vi söker personer som har kunskap/erfarenhet inom att skapa nya affärsområden och utveckla dessa, Sjukvårdsförsäkringar, Privat sjukvård, Marknadsföring, Profilering, Story telling, Paketering och prissättning av utbildningserbjudande samt Fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Om PO-Medica

PO-Medica är en oberoende nordisk aktör inom medicinsk teknik som förser offentlig och privat sjukvård med innovativa lösningar och kompetensutveckling.
Företaget grundades 1997 och har för närvarande 13 anställda med säte i Sparsör strax utanför Borås. Omsättningen på 100MSEK drivs av produktförsäljning inom utvalda
specialistområden och medicinsk fortbildning. De bygger nu vidare på den historia och infrastruktur som finns genom att inkludera nya satsningar som också väcker liv i gamla värden. En satsning på sportmedicin innebär att implementera ett nytt affärsområde inom ledbevarande ortopedi. Målet är att bygga ett partnerskap med vården kopplat till innovation,
utbildning, träning och samtidigt intressera aktörer/drivkrafter inom privat sjukvård och försäkringsbolag.
”Education center” är plattformen för att utveckla och säkra vården och samtidigt värna om företagets unika relation med vårdgivarna.
Hållbarhet, patientsäkerhet, kostnad, tidsåtgång blir faktorer som företaget tror kommer att öka i betydelse vid val av utbildning och samtidigt tydliggöra värdet av den här typen av
verksamhet.

 

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet:

  • Skapa nya affärsområden och utveckla dessa
  • Sjukvårdsförsäkringar
  • Privat sjukvård
  • Marknadsföring, kommunikation, social media
  • Profilering, Story telling
  • Paketering och prissättning av utbildningserbjudande
  • Fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer på deras hemsida

Datum

18 apr

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners