Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Tyratronic Automation AB

Perspektivgenomlysning Tyratronic Automation AB

Välkommen med intresseanmälan till Tyratronics perspektivgenomlysning. De söker personer med erfarenhet/perspektiv inom Företagsstyrning/tillväxt/organisation/nya kundsegment, Marknadsföring internt/externt, paketera mervärden/värderingar/varumärke, HR rekrytering/utveckla medarbetare/ansvar/roller, Ekonomistyrning/mätetal samt branschen generellt.

Om Tyratronic Automation AB

Tyratronic Automation AB är ett industriföretag i Göteborgs Norra Skärgård på ön Hönö. Bolaget har funnits sen 1978 då de startades i en liten lokal på Öckerö hamn och de har ännu kvar ett par anställda från denna tid och har sedan dess succesivt expanderat. Idag är 14 personer anställda i bolaget och 2023 omsatte de 26 miljoner. Tyratronic har de senaste sju åren ägts och drivits av en grupp bestående av 10 anställda då den tidigare VD och ägaren på grund av pension ville trappa ned. Bolaget har sedan dess visat en stabil ekonomisk utveckling och nu vill de ta nästa steg och säkra upp inför framtiden.
Tyratronic värnar om att vara en trygg, modern och attraktiv arbetsgivare och de anser sig ha en platt organisation som bygger på delaktighet och engagemang.
De erbjuder sina kunder lösningar inom automation för industri, marint och allt från enskilda delar till totala åtaganden inom styr-och reglerteknik som projektering, elkonstruktion, programmering, el montage, skåpsbyggnation, installation, driftsättning, dokumentation, utbildning m.m.

Tyratronics mål med tillväxtresan är att generationsväxla och sänka medelåldern och även stadigt växa till cirka 18 anställda genom att genomföra nyrekryteringar i tid innan nyckelpersoner går i pension. I samband med detta behövs en plan för kunskapsöverföring av all erfarenhet som den äldre personalen idag besitter. De vill öka lönsamheten till sju procent och på kort sikt lyckas rekrytera en ny VD. Till senast 2027 önskar de även öka omsättningen till 30 miljoner.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenheter:

  • Företagsstyrning, tillväxt, organisation, nya kundsegment
  • Marknadsföring internt/externt, paketera mervärden, värderingar, varumärke
  • HR rekrytering, utveckla medarbetare, ansvar/roller
  • Ekonomistyrning, mätetal
  • Erfarenhet från branschen

För mer information, läs mer på hemsidan

Datum

7 may

Tid

09:30 - 11:30

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Lägg till eventet i din kalender

Våra partners