Connect Sverige · Event · Perspektivgenomlysning Viconia

Perspektivgenomlysning Viconia

Vi söker dig som kan bidra med perspektiv och erfarenhet inom områden nedan.

Viconia är ett samhällsviktigt IT-bolag med säte i Mellerud, Dalsland som startade 2017 av de två grundarna som fortfarande äger företaget till 100%. De befinner sig i startfas för att etablera ytterligare kontor i norra Sverige.  Bolaget är främst verksamma inom områdena konsultation, support, Datacenter, Internet of Things, Blockchain och installationer.

För närvarande består företaget av en personalstyrka på 9 personer. Senaste årsomsättning uppgick till 10,5miljoner samt med ett resultat på drygt 9%.
Uppdrag finns både lokalt och regionalt men de har även följt kunder ut globalt i världen på Europeiska och Sydamerikanska marknaden. Fler internationella uppdrag och kunder står i startfasen. Kunderna är i huvudsak små till medelstora företag främst inom tillverkningsindustrin och Blockchain/datacenter.
Företaget har sedan start haft en årlig tillväxt med 30-60% och expansionen har skett kontrollerat med en ekonomi i balans och siktar nu på att ta nästa kliv för att på sikt 10x senaste omsättningen och nå drömläget på +100miljoner i omsättning med god avkastning.
Detta genom att säkerställa en bra organisation samt växa på flera orter och områden, samt erbjuda ett bra utbud av produkt och tjänster.
Med processen önskar Viconia identifiera riktningen och de vägval som behövs för att kunna ta nästa tillväxtkliv med en framgångsrik expansion.

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet

  • Marknad och sälj
  • Etablering/Expandera till flera orter
  • Tillsättning av personer inom optimering och effektivisering av organisationer i tillväxt
  • Paketering av produkt och tjänsteutbud
  • Franchise bygge
  • Goda kunskaper om företagande/kontakter i norra Sverige

Läs mer på deras hemsida

Datum

28 apr

Tid

13:30 - 15:30

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners