Connect Sverige · Event · Perspekttivgenomlysning med Invex

Perspekttivgenomlysning med Invex

Nu är det dags för Invex att ta nästa steg. De eftersöker personer med erfarenheter/perspektiv inom Marknadsföring/sälj/säljledare, Personal/arbetsledning/ledarskap, Ekonomi/långtidsplanering/uppföljning/mätetal, Strategisk företagsutveckling, Digitalisering ex. e-handelsplattform samt Inköpare från större företag inom metallbranschen

Om Invex

Invex grundades 1982 av Ragnar Stenberg, med bakgrund från svetsbranschen, vilket har resulterat i att verksamheten till stor del var inriktad mot just svetsindustrin. Invex är idag en komplett leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin.
Bolaget erbjuder halvfabrikat i aluminium, titan samt specialkvaliteter i rostfritt och stål.
Bolaget har kunder över hela världen och levererar idag material till hela den metallbearbetande verkstadsindustrin. De största kunderna finns inom försvarsindustrin.

Invex har ett brett internationellt kontaktnät world-wide mot verk och grossister i metallbranschen och ett gediget materialkunnande. Huvuddelen av försäljningen går via eget lager med bearbetning som kapning till kundanpassade mått. Bolaget lagerhåller stång, plåt, rör i olika typer av metaller.

Kontor och lager finns i Göteborg i Biskopsgårdens industriområde och de har 4 anställda och 2 inhyrda konsulter.
Omsättning 2023: 53 MSEK med god lönsamhet.

 

Vi söker dig som kan bidra med något av följande perspektiv/erfarenhet:

  • Marknadsföring/sälj/säljledare
  • Personal/arbetsledning/ledarskap
  • Ekonomi/långtidsplanering/uppföljning/mätetal
  • Strategisk företagsutveckling
  • Digitalisering ex. e-handelsplattform
  • Inköpare från större företag inom metallbranschen

 

Läs mer på deras hemsida

Datum

23 apr

Tid

09:00 - 11:00

Region

Väst

Stad

Zoom

Adress

Digitalt i Zoom

Typer

Kompetenspanel

Kalender

Google

Värd

Våra partners