Connect Sverige · Nyheter · 3-12=10x – The magic formula in venture investing

3-12=10x – The magic formula in venture investing

Att få till matchningen mellan rätt bolag och rätt investerare är en konst, och en viktig sådan. Som investerare behöver man kunna analysera bolaget och dess tillväxtpotential ordentligt, och som bolag gäller det att fråga sig vad det är i företaget som skapar värde när man ska komma underfund med sina egentliga styrkor och svagheter.

Stefan Lindholm har arbetat med investeringar, som finansiell rådgivare, som investment manager, med mera under många år, och berättade om den magiska formeln inom riskkapital för publiken på Connect to Scaleup 3×17, nämligen 3-12=10x.

Matematiken kan både verka förvirrande och samtidigt för enkel för att vara sann, men det finns ett välgrundat resonemang bakom den tillsynes enkla formeln och nycklar till att låsa upp sin egen tillväxtpotential dolda i denna ekvation. Men vilka är de tre vanligaste styrkorna hos tillväxtbolag och hur ska man tänka som entreprenör innan man tar in investerare? Vi fångade en stund med Stefan mitt i minglet, och han delar med sig av sin breda och långa erfarenhet så spetsa öronen, lyssna och lär.

Du kan se hela Stefans presentation på 3×17 på vår Youtube-kanal.

Om Stefan Lindholm
Stefan Lindholm arbetar som investerare och finansiell rådgivare specialiserad på rådgivning kring förvärvsfinansiering. De senaste 20 åren har Stefan arbetat med små och stora investeringar bl.a. som investment manager på Industrifonden och finska Eqvitec Partners. Där har han fokuserat på expansionsfinansiering av industri- och teknikbolag. Stefan har arbetat i ett dussintals styrelser och varit drivande i ett stort antal ny- och tilläggsinvesteringar i ett brett spektrum av bolag. Stefan har verkat i en internationell kontext med stor erfarenhet av internationella transaktioner. Stefan Lindholm har tillsammans med Gunnar Fernström skapat Connects investeringsutbildning där han i dag tillsammans med Klas Gustavsson driver Connects investeringsutbildning runt om i Sverige.

”3-12=10x The magic formula in venture investing”
Allt handlar om riskjusterad avkastning. Vad är det för styrkor ett bolag som söker kapital behöver förklara, vilka svagheter behöver de vara ödmjuka med att visa upp, vilken riskjusterad avkastning medför det att investeraren behöver ha för att investera? Vikten av att förstå sina investerare, både när det gäller avkastning men också varför investerar de just i vårt bolag, d.v.s. vilket syfte har investeraren med sin investering? Stefan förklarar den konceptuella skillnaden mellan att investera i bolag i tidiga faser och noterade jättebolag på värdens börser.

Tillbaka till alla nyheter