Connect Sverige · Nyheter · Ägarstyrning – Ägardirektivet – Varför då?

Ägarstyrning – Ägardirektivet – Varför då?

På Connect finns det en modul om ägarviljan, och hur framtiden ska se ut!

Vi kan kalla det Visionen, men med fokus just på vad ägarna vill och hur det påverkar styrningen av företaget. Varför – Jo för att det är omöjligt att styra mot ett mål som inte är kristallklart!

Varför – Jo för att det är omöjligt att styra mot ett mål som inte är kristallklart!

  • Har vi samma prioriteringar?
  • Har vi samma tidsperspektiv?
  • Det är reflektionerna i den här workshopen som är det magiska, deltagarna hittar svar inom sig själva som de inte viste att de skulle svara.

Varför är då det här viktigt? Jo för att 9 av 10 företagsägare tror att de vet vad de andra vill, och att alla vill samma sak. När vi väl ”gräver i detta ämne” så får 8 av 10 helt nya insikter om saker de inte hade en aning om, som verkligen påverkar hur företaget styrs och når sina mål. Vi utgår så ofta ifrån det osagda, det där vi tror att andra vet, när vi känner varandra väl kan vi avsluta den andres mening, men….. det är inte alls säkert att avslutet är detsamma som personen själv skulle sagt.
Låt oss ta några exempel på vad vi diskuterar i en sån här workshop.

  • Hur mycket ska ni omsätta om 5 och 10 år?
  • När vill du göra en exit ur bolaget?
  • Hur lönsamma är ni?
  • I vilka länder finns ni?
  • Hur många kunder har ni?
  • Vilken bransch/branscher är ert huvudfokus?

Det finns en hel del frågor vi kan lägga till, detta är bara några av dem. Det stora värdet i den här workshopen är att den är ledd av en extern part, svaren kommer aldrig att bli lika tydliga i interna möten.

En av våra partner som kan mycket om ägarstyrning är Johan Åsman på Ägarfokus.

Tillbaka till alla nyheter